E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien palvelusopimuksen toteuttajaksi on valittu Meridiam Infrastructuren ja YIT Rakennus Oy:n muodostama yhteenliittymä

84606aa6dd846f4b_org

Liikennevirasto on tehnyt hankintapäätöksen elinkaarimallilla toteutettavan E18 Hamina–Vaalimaa -moottoritien palveluntuottajasta. Meridiam Infrastructure Finance II S.à.r.l  ja YIT Rakennus Oy:n muodostaman yhteenliittymän kanssa aloitetaan viipymättä sopimusneuvottelut ja tavoitteena on allekirjoittaa 20 vuoden pituinen palvelusopimus kesällä 2015. Rakennustyöt alkavat syksyllä 2015 ja moottoritien arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis vuonna 2018. 

Hankkeen tarjouskilpailu kesti vajaan vuoden, jona aikana käytiin useita neuvottelukierroksia. Niissä tarjoajat esittivät ideoitaan moottoritien suunnitteluratkaisuista aina hankkeen rahoitukseen liittyviin yksityiskohtiin. Näin varmistettiin, että kaikilla tarjoajilla oli edellytykset toteuttaa hanke. Elinkaarihanke merkitsee tarjouskilpailun voittajalle noin 20 vuoden sitoutumista tien rakentamiseen ja kunnossapitoon.

“Liikennevirasto sai kolme hyvää ja laadukasta tarjousta. Voittanut tarjous täytti sekä hinnaltaan että laadultaan Liikenneviraston odotukset. Nyt voimme luottavaisin mielin lähteä viimeistelemään sopimusta ammattitaitoisen ja osaavan palvelutuottajan kanssa”, kertoo hankkeen projektijohtaja Lars Westermark Liikennevirastosta.

be6b3aad12356dc6_org

”Kilpailutusprosessi oli onnistunut. Lisäksi markkinaolosuhteet ja korkotaso olivat suotuisat. Tämän hetken arvion mukaan Liikennevirasto säästää pienentyneinä vuosimaksuina 20 vuoden aikana yli 100 miljoonaa euroa.” Lopullinen sopimuksen hinta selviää vasta kesällä, kun sopimus allekirjoitetaan.

Rakennettava tieosuus on viimeinen osa E18 -moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla (PPP, Public Private Partnership), jossa palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Suomessa elinkaarimallia on aiemminkin käytetty suurten ja vaativien moottoritiehankkeitten toteuttamisessa. Näitä ovat Vt4 Järvenpää–Lahti -moottoritie, E18 Muurla–Lohja-moottoritie ja E18 Koskenkylä–Kotka -moottoritie.

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke käsittää noin 32 kilometrin pituisen uuden moottoritien rakentamisen ja siihen liittyviä muita tiejärjestelyjä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Vaalimaan rekkaliikenteen odotusalueen rakentaminen. Myös nykyisiä kevyen liikenteen väyliä parannetaan ja niitä rakennetaan lisää erityisesti rinnakkaistieksi jäävän vanhan valtatien varteen.

 www.liikennevirasto.fi/e18vaalimaa

www.facebook.com/e18vaalimaa