Goodyear varoittaa kuljetusyrityksiä: talvirengassäännöt eivät ole samat kaikkialla Euroopassa

zpzzti5hej76vh5c5ewb

Bryssel, 15.12.2015 – Goodyear varoittaa kuorma- ja linja-autojen kuljettajia vaaroista, joita väärien renkaiden käyttö talvella saattaa aiheuttaa. Samoin kuin huonot sääolosuhteet, myös Euroopan maiden erilaiset talvirengassäännöt saattavat pysäyttää ajoneuvoja tai aiheuttaa jopa rangaistuksia kuljettajille, jos nämä ovat rikkoneet lakia. Myös talvirenkaiden määritelmä saattaa vaihdella maittain.

”Kaikki kuljetusyritykset ovat tietoisia ongelmista, joita äkillinen lumentulo voi aiheuttaa, ja yleensä ne varustavat ajoneuvonsa asianmukaisesti”, Goodyearin hyötyajoneuvojen renkaiden Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinointipäällikkö Benjamin Willot sanoo. “Yhä useammat Euroopan maat kuitenkin vaativat talvirenkaiden käyttöä hyötyajoneuvoissa aina tiettyinä vuodenaikoina – myös muulloin kuin olosuhteiden sitä edellyttäessä. Eri EU-maiden talvirengaslainsäädännön harmonisoinnin puute asettaa suuria haasteita kuljetusyrityksille. Jos lakeja ei noudateta, ajoneuvon ei ehkä sallita jatkaa matkaansa tai seurauksena voi olla sakkorangaistuksia.”

Hyötyajoneuvojen talvirenkaiden määritelmää kehitetään eri puolilla Eurooppaa. Merkintä M+S (myös MS, M&S, M-S), joka on lyhenne sanoista ”mud and snow” (muta ja lumi), on perinteisesti ollut talvirenkaita koskevien kansallisten säädösten taustalla. Vuoden 2012 lopussa EU otti kuitenkin käyttöön uuden kuorma-autojen talvirengasmerkinnän, joka kuvaa kolmihuippuista vuorta ja lumihiutaletta (3PMSF). Tätä uutta symbolia saa lainmukaisesti käyttää vain, jos renkaan suorituskyky lumiolosuhteissa vastaa tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Hyötyajoneuvojen renkaat, jotka läpäisevät tämän standardoidun testin ja saavat 3PMSF-merkinnän, ovat virallisesti ankariin lumiolosuhteisiin tarkoitettuja talvirenkaita. 3PMSF-symboli ei kuitenkaan sulje pois M+S-merkinnän käyttöä eikä korvaa sitä kuorma-autojen talvirengaslainsäädännössä Euroopan eri maissa. Molemmat merkinnät ovat edelleen käypiä, ja täsmälliset talvirengasvaatimukset on tarkistettava kansallisista säädöksistä.

Euroopassa on jo joitakin maita, jotka ovat lisänneet talvirengaslainsäädäntöönsä viittauksen hyötyajoneuvojen renkaiden 3PMSF-merkintään ja jotka edelleen hyväksyvät kaikki M+S-merkityt renkaat myös ilman 3PMSF-merkintää. Uuden merkinnän tunnustavia maita ovat Norja, Ruotsi, Turkki ja Venäjä, kun taas Itävalta, Saksa, Kroatia ja Italia käyttävät edelleen vain M+S-merkintää kansallisessa talvirengaslainsäädännössään. Joissakin Euroopan maissa, kuten Belgiassa, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Unkarissa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Isossa-Britanniassa ja Puolassa, ei ole lainkaan kuorma-autojen talvirenkaita koskevia säädöksiä.

Yleisesti ottaen M+S-merkintä hyväksytään edelleen hyötyajoneuvojen talvirenkaiden määrittelyyn, mutta lisäksi käytössä on usein muitakin vaatimuksia, kuten minimiurasyvyys talvikaudelle.

Goodyear Dunlopin mukaan 28:ssa Euroopan maassa on hyötyajoneuvoja koskevia talvirengassäädöksiä. Joissakin maissa on paikallisia vaatimuksia, joissakin vaaditaan talvirenkaiden käyttöä tietyissä olosuhteissa kaikilla teillä ja joissakin on pakollisia vaatimuksia määrättyinä aikoina olosuhteista riippumatta. Kuljetusyritysten on tarkistettava kunkin sellaisen maan säädökset erikseen , jossa ne toimivat.

Hyötyajoneuvojen talvirenkaissa on eroja

M+S tarkoittaa, että renkaassa on parempi lumipito kuin tavanomaisessa renkaassa. Määritykseen ei liity standardoitua testiä. 3PMSF-renkaiden puolestaan on läpäistävä tiukka ISO-testi, jonka EU otti käyttöön vuonna 2012. Siinä testirenkaan pitoa verrataan viiterenkaan pitoon kovaksi pakkautuneen lumen peittämällä tiellä. Testin läpäiseminen edellyttää, että renkaan on oltava vähintään 25 % viiterengasta parempi. Tämän lumiolosuhteiden suorituskykyvaatimuksen perusteella 3PMSF-merkityt kuorma-autojen renkaat ovat parempi vaihtoehto ankariin talviolosuhteisiin kuin pelkästään M+S-merkinnällä varustetut renkaat.

Talvikäyttöön tarkoitetut hyötyajoneuvojen renkaat

M+S- ja 3PMSF-merkinnät eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa. Näillä symboleilla merkittyjen renkaiden suorituskyky talviolosuhteissa on tavanomaisia renkaita parempi, mutta markkinoilla on myös erityisiä talvirenkaita. Näillä kuorma-autojen erikoistalvirenkailla on molemmat merkinnät ja lisäksi ne on erityisesti kehitetty ankariin talviolosuhteisiin. Tänä vuonna Goodyear toi markkinoille kuorma-autojen talvirenkaiden aivan uuden sukupolven. ULTRA GRIP MAX -mallisto on kehitetty nimenomaan talviolosuhteita varten. Näissä renkaissa on paljon tehokkaampi lumipito kuin muissa Goodyearin M+S- tai 3PMSF-merkityissä kuorma-autojen renkaissa, mikä takaa kuljetuskaluston liikenteessä pysymisen myös talviolosuhteissa.

”Uusi ULTRA GRIP MAX -mallistomme sisältää kuorma-autoille tarkoitettuja talvirenkaita, jotka tarjoavat juuri sitä, mitä kuljetusyritykset renkailta odottavat: erinomaista pitoa ankarissa talviolosuhteissa. Kaikki tämän uuden sukupolven talvirenkaat on varustettu 3PMSF- ja M+S-merkinnällä, mutta niiden suorituskyky lumella jopa ylittää viralliset vaatimukset. ULTRA GRIP MAX D täyttää jopa 50-prosenttisesti kuluneena (1) virallisen eurooppalaisen kuorma-autojen talvirengasmerkinnän vaatimukset. Uudet ULTRA GRIP MAX -renkaat ovat Goodyearin kattavan kuorma-autonrengasvalikoiman selkeästi parhaita renkaita talvi- ja lumiolosuhteiden suorituskykynsä puolesta”, sanoo Benjamin Willot, Goodyearin hyötyajoneuvojen renkaiden Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinointipäällikkö.

Uuteen Goodyear ULTRA GRIP MAX -mallistoon kuuluvat ohjaavien pyörien ULTRA GRIP MAX S -renkaat, vetävien pyörien ULTRA GRIP MAX D -renkaat ja ULTRA GRIP MAX T -perävaunurenkaat. Ne on tarkoitettu kuorma-autojen talvirenkaiksi, ja niillä on sekä 3PMSF- että M+S-merkintä. Vaikka vetävien pyörien renkaat olisivat 50-prosenttisesti kuluneet (2), ne täyttävät edelleen 3PMSF-merkinnän vaatimukset. Tämä loistava suorituskyky perustuu IntelliMax Block- ja IntelliMax Edge -tekniikoihin, jotka takaavat tehostetun pidon renkaiden koko käyttöiän ajaksi.

Ohjaavien pyörien ULTRA GRIP MAX S -renkaalla on 5 % parempi lumipito ja sama kilometritulos kuin edeltäjällään Goodyear ULTRA GRIP WTS -renkaalla. Lisäksi se tarjoaa edeltäjäänsä verrattuna 30 % paremman pidon puoliksi kuluneena (3). Vetävien pyörien ULTRA GRIP MAX D -rengas tarjoaa 40 % (4) paremman lumipidon 50-prosenttisesti kuluneena kuin edeltävä malli ULTRA GRIP WTD.

ULTRA GRIP MAX T -perävaunurengas on kehitetty selviytymään vaikeissa talviolosuhteissa, ja siinä on sekä 3PMSF- että M+S-merkintä.

Goodyearin vetävien pyörien UltraGrip Coach -renkaat ovat erinomainen valinta esimerkiksi Alpeilla talviurheilukauden aikana ajettaviin linja-autoihin. Nämä M+S- ja 3PMSF-merkityt renkaat on tarkoitettu erityisesti nykyaikaisille linja-autoille.

(1) Goodyear GIC*L:n sisäiset testit lokakuusta 2013 heinäkuuhun 2014.

(2) Goodyear GIC*L:n sisäiset testit lokakuusta 2013 heinäkuuhun 2014.

(3) Goodyear GIC*L:n lokakuusta 2013 heinäkuuhun 2014 asti koon 315/80R22.5-renkaille suorittamat vertailutestit osoittavat, että uusi Goodyear ULTRA GRIP MAX S tarjoaa jopa 30 % paremman lumipidon verrattuna Goodyear ULTRA GRIP WTS -renkaisiin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella esimerkiksi tie- ja sääolosuhteiden, rengaskoon, rengaspaineiden ja ajoneuvon kunnon mukaan.

(4) Goodyear GIC*L:n lokakuusta 2013 heinäkuuhun 2014 koon 315/80R22.5-renkaille suorittamat vertailutestit osoittavat seuraavaa: uusi Goodyear ULTRA GRIP MAX D tarjoaa jopa 40 % paremman lumipidon verrattuna Goodyear ULTRA GRIP WTD -renkaisiin. Todelliset tulokset saattavat vaihdella esimerkiksi tie- ja sääolosuhteiden, rengaskoon, rengaspaineiden ja ajoneuvon kunnon mukaan.