Hallitus esittää romutuspalkkiokokeilua

Hallitus esittää määräaikaista romutuspalkkiokokeilua, joka alkaisi vuoden 2015 heinäkuun alussa ja päättyisi joulukuun lopussa. Esityksellä halutaan edistää autokannan uusiutumista ja samalla lisätä virallisiin kierrätyspisteisiin vietävien vanhojen autojen määrää. 

Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen 20. marraskuuta 2014. 

Autokannan nuorentuminen vaikuttaa liikenteen päästöihin ja liikenneturvallisuuteen. Romutuspalkkion käyttöönoton arvioidaan lisäävän uusien autojen myyntiä noin 3000 autolla. 

Uuden, vähäpäästöisen henkilöauton ostajalle maksettaisiin palkkio hänen omistamansa, vähintään 10 vuotta vanhan auton romuttamisesta. Palkkio olisi alennus uuden auton kauppahinnasta. 

Palkkio koostuisi 1000 euron valtionosuudesta ja autoalan osuudesta, joka olisi vapaaehtoinen. Romutettavan auton ei edellytetä olevan liikennekelpoinen, ja myös katsastamaton auto voitaisiin toimittaa romutettavaksi. 

Valtion talousarvioon varataan kolmen miljoonan euron määräraha valtionavustusten maksamiseen.