Harkitsetko käytetyn auton ostamista ulkomailta? Tarkista matkamittarilukema luotettavasta lähteestä ennen kaupantekoa

gold-wing-motorcycle-speedometer

Auton matkamittarilukeman muokkaaminen on osaavalle taholle verrattain helppo toteuttaa ja tavallisen kuluttajan on usein vaikea tunnistaa manipuloitua autoa. Matkamittarilukema kannattaa tarkistaa aina luotettavalta taholta ennen kaupantekoa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tekemän selvityksen mukaan Suomessa matkamittarilukemien manipulointia tapahtuu vain harvoin, mutta ulkomailta käytettynä maahantuoduista ajoneuvoista 5 – 17 prosentissa on syytä epäillä, että matkamittarilukemaa on manipuloitu.

Suomalaisen auton matkamittarilukeman voi tarkistaa Traficomista

Auton ostajan kannattaa aina varmistaa todellinen matkamittarilukema luotettavalta taholta ennen kauppasopimuksen tekemistä. Suomessa matkamittarilukemat kirjataan Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin katsastusten yhteydessä ja ne ovat julkisesti nähtävissä Traficomin sähköisestä palvelusta. Viimeisin mittarilukematieto on nähtävissä kirjautuneille käyttäjille maksutta, mutta laajempi historiatieto on maksullista.

Kansainvälisellä tiedonvaihdolla mittariväärennöksiä vastaan

Jos harkitset käytetyn tuontiauton ostoa, kannattaa auton mittarilukema- ja huoltohistoria selvittää tarkasti. Tiedot voi tarkistaa lähtömaan rekisteröintiviranomaisen tarjoamasta sähköisestä palvelusta tai vaatimalla selvitys auton myyjältä. Autokaupat ovat velvollisia kertomaan kaikki tiedossa olevat asiat, jotka voivat vaikuttaa kaupan kohteena olevan ajoneuvon hintaan tai ostopäätöksen tekoon. Jos epäilet autokaupan yhteydessä rikosta, ole yhteydessä poliisiin esimerkiksi tekemällä sähköinen rikosilmoitus poliisi.fi-sivustolla.

Maiden rajat ylittävässä autokaupassa mittariväärennösten ennaltaehkäisy vaatii aktiivista kansainvälistä tiedonvaihtoa. Traficom selvittää mahdollisuutta hakea jatkossa myös auton lähtömaassa kirjatut matkamittarilukemat liikenneasioiden rekisteriin silloin, kun auto rekisteröidään Suomeen. Tällöin auton ostajalla on entistä paremmat mahdollisuudet selvittää auton taustatiedot luotettavasti ja mittariväärennösten tekijöiden kiinnijäämisriski kasvaa. Tällä pyritään vaikuttamaan väärennösten yleisyyteen ennaltaehkäisevästi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom selvitti syksyllä 2018 matkamittariväärennösten yleisyyttä Suomessa ensirekisteröidyissä sekä Suomeen käytettynä maahantuoduissa henkilö- ja pakettiautoissa. Tuontiautojen osalta asiaa selvitettiin pilottiluonteisesti yhteistyössä kolmen Euroopan maan kanssa (Alankomaat, Belgia ja Viro). Kokonaisuudessaan katsastusten välillä laskeneet matkamittarilukemat osoittautuivat melko harvinaisiksi Suomessa käytössä olevissa autoissa (0,6 prosenttia), mutta ulkomailta Suomeen maahantuoduissa autoissa niitä havaittiin verrattain usein (5 – 17 prosenttia).

Matkamittarilukemien väärentäminen henkilö- ja pakettiautoissa – Traficomin tutkimuksia ja selvityksiä 17/2019