HSL tukee bussiliikenteen päästöjen vähentämistä yli 700 000 eurolla

HSL on ratkaissut vuonna 2015 bussiliikenteen sopimusliikennöitsijöille maksettavien ympäristöbonusten saajat. Bonusten tarkoituksena on vähentää linja-autoliikenteen hiilidioksidi- ja lähipäästöjä. Yhteensä bonuksia maksetaan 745 900 euroa.

Ympäristöbonuksia koskevaan tarjouskilpailuun osallistui kolme liikennöitsijää. Ne jättivät yhteensä 61 tarjousta. Päästöjen vähentämiseksi ehdotettiin parafiinisen biodieselin käyttämistä dieselbusseissa. Parafiininen biodiesel on valmistettu jäte- tai tähderaaka-aineesta.

Tarjoukset hyväksyttiin kustannustehokkuuden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Ajalta 1.3.2015–31.12.215 Nobina Finland Oy:lle maksetaan 555 000 euroa, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne AB:lle 115 200 euroa ja Transdev Finland Oy:lle 75 700 euroa.

Käyttämällä 4 miljoonaa litraa biodieseliä pystytään vähentämään HSL:n bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä (CO2) 7660 tonnilla, typenoksideja (NOx) 7,2 tonnilla ja pienhiukkasia (PM) 350 kilogrammalla vuoden 2015 aikana. Tämän perusteella hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on olemassa kustannustehokkaita keinoja, mutta typenoksidien tehokkaaseen alentamiseen ei tarjouksia saatu.