HSL:n tilinpäätös 2016: vahvan tuloksen taustalla matkustajamäärien kasvu ja odotettua alemmat liikennöintikustannukset

_N2A3239_thumb

HSL teki vuonna 2016 lähes 19 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 miljoonan alijäämään. ”Tulokseen vaikuttivat kasvaneiden matkustajamäärien ohella odotettua matalammat polttoaineiden hinnat, edelleen alhaisena säilyneet korot sekä maltilliset palkkaratkaisut”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

”Hyvästä tuloksesta huolimatta HSL:n hintoihin kohdistuu tulevina vuosina korotuspaineita, sillä toimintakulujemme arvioidaan kasvavan yli 15 prosenttia vuoteen 2019 mennessä. Erityisesti Kehärata ja tänä vuonna valmistuva Länsimetro kasvattavat infrakustannuksia.”, Rihtniemi toteaa.

HSL:n toimintatuotot olivat viime vuonna yhteensä 641,7 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion 10,6 miljoonalla eurolla. Toimintatuotoista 51,6 % oli lipputuloja ja 45,8 % kuntaosuuksia. Loput tuotot koostuivat muun muassa valtion tuista ja tarkastusmaksutuloista.

Toimintakulut olivat 613,7 miljoonaa euroa, 40,5 miljoona euroa talousarviota pienemmät. Toimintakulujen ylivoimaisesti suurin erä olivat joukkoliikenteen operointikustannukset, joita kertyi lähes 477 miljoonaa euroa. Operointikustannukset muodostivat noin 78 prosenttia toimintakuluista.

HSL:n matkustajamäärät kasvoivat myös viime vuonna. HSL-alueella tehtiin kaiken kaikkiaan yli 367 miljoonaa matkaa, mikä oli 2,4 % enemmän kuin vuonna 2015. Matkustajamäärät kasvoivat etenkin junissa ja raitiovaunuissa. ”Kehärata on lisännyt junien käyttöä ja varsinkin Lentokentän aseman matkustajamäärät ovat kasvaneet”, Rihtniemi kertoo. Raitioliikenteen suosiota kasvatti muun muassa linjaston laajeneminen Jätkäsaaressa.

Asiakkaiden tyytyväisyys joukkoliikenteeseen säilyi korkealla tasolla, sillä 88 prosenttia matkustajista oli HSL:n tutkimusten mukaan liikenteen palveluihin tyytyväisiä.

HSL:n matkustajamäärät vuosina 2010-2016
milj. nousua    Kasvu %
2010    327,0               2,3
2011    335,9               2,8
2012    344,9               2,7
2013    351,4               1,9
2014    353,3               0,6
2015    358,6               1,5
2016    367,2               2,4