Itä-Uudenmaan pelastuslaitos valmis lahjoittamaan ambulanssin ja välineistöä Ukrainaan

Ukrainaanlahjoitettavaambulanssi

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on valmis lähettämään Ukrainaan ambulanssin ja välineistöä noin 25 000 euron arvosta. Porvoon kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 7.3.2022.

Ukrainaan voidaan lähettää erityisesti ensihoidossa käytettävää välineistöä.

– Ukrainassa on suuri tarve hoitovälineille. Nyt luovutettavaksi esitettävät tarvikkeet ovat juuri tarkoitettuja siihen akuuttiin apuun, jota sota-alueella tarvitaan, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Peter Johansson kertoo.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on valmius lähettää muun muassa käytöstä poistettu ambulanssi. Ukrainaan voidaan antaa myös noin viisi käytöstä poistettua defibrillaattoria, kevytkypäriä ensihoitajille sekä kevytpaareja ja muita hoitotarvikkeita. Avun rahallinen arvo on noin 25 000 euroa.

– Kaikki lähetettävä välineistö on käyttökelpoista, toteaa Johansson. Ambulanssi on toiminut meillä ylimääräisenä varayksikkönä.

Sisäministeriö on pyytänyt pelastuslaitoksia toimittamaan välineistöä koordinoidusti ministeriön kautta. Ministeriö huolehtii avun kuljetuksesta ja siitä, että se menee oikeille vastaanottajille.

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee mahdollista lahjoitusta kokouksessaan 7.3.2022. Asia tulee lisälistalle.