JAGUAR LAND ROVERIN TULEVAISUUDEN KESKIÖSSÄ ON SÄHKÖISTETTY MODERNI DESIGN

lr_silks_image

 • Jaguar Land Rover on julkistanut uuden globaalin Reimagine-strategian toimitusjohtaja Thierry Bollorén johdolla.
 • Strategian keskiössä on kestävää kehitystä painottava modernin premiumin uudelleenvisiointi, ainutlaatuiset asiakaskokemukset ja positiiviset yhteiskuntavaikutukset.
 • Tästä alkaa Jaguar Land Roverin matka kohti vuoteen 2039 mennessä saavutettavaa hiilineutraalia liiketoimintaa.
 • Jaguar käynnistää uudistumisensa täyssähköiseksi premium-brändiksi vuodesta 2025 ainutlaatuisen potentiaalinsa hyödyntämiseksi.
 • Land Rover lanseeraa seuraavien viiden vuoden aikana kuusi täyssähkömallia, joilla se vahvistaa asemaansa maailman johtavana SUV-autojen valmistajana.
 • Kaikki Jaguar- ja Land Rover-mallit ovat saatavina täyssähköversioina vuosikymmenen loppuun mennessä. Ensimmäinen täyssähköinen Land Rover -malli tulee markkinoille vuonna 2024.
 • Puhdasta vedyllä toimivaa polttokennoteknologiaa kehitetään tulevaisuuden kysyntää varten.
 • Liiketoimintarakennetta virtaviivaistetaan ketteryyden lisäämiseksi ja toimintojen tehostamiseksi.
 • Tuotanto- ja kokoonpanotoimintoja järjestellään uudelleen maailmanlaajuisen jalanjäljen minimoimiseksi.
 • Yhteistyö ja tiedonjako alan johtavien toimijoiden kanssa, erityisesti Tata-yhtymän sisällä, antaa yritykselle mahdollisuuden saavuttaa synergiaetuja puhtaan energian, palvelujen, tiedonhallinnan ja ohjelmistokehityksen osa-alueilla.
 • Jaguar Land Rover on polulla kohti kaksinumeroista liikevoittomarginaalia ja positiivista kassavirtaa. Tavoitteena on saavuttaa positiivinen käyttökate vuoteen 2025 mennessä.

Visio nykyaikaisesta design-orientoituneesta ylellisyydestä

Jaguar Land Rover uudelleenvisioi modernin design-orientoituneen tulevaisuuden kahden peribrittiläisen tuotemerkkinsä kautta

Jaguar Land Rover tavoitteena on muuttua kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti entistä ketterämmäksi maailman halutuimpien premium-autojen valmistajaksi ja kehittää palvelujaan vaativalle asiakaskunnalleen. Strategian tavoitteena on luoda uusi vertailutapa sen liiketoiminnan ympäristö-, yhteiskunta- ja yhteisövaikutuksille.

”Jaguar Land Rover on ainutlaatuinen toimija globaalissa autoteollisuudessa. Suunnittelemme ja valmistamme brittiläisyyttä henkiviä, tuotemerkeiltään maineikkaita autoja ja meillä on hyvä käsitys asiakkaidemme tulevista tarpeista. Tata-konsernin puitteissa meillä on käytettävissämme laajat yhteydet ja johtavat kestävän kehityksen edellyttämät teknologiaratkaisut.

”Hyödynnämme näitä resursseja uudistaaksemme liiketoimintaamme, kahta tuotemerkkiämme ja käsitystämme tulevaisuuden asiakaskokemuksesta. Reimagine-strategiamme vahvistaa ja korostaa tätä ainutlaatuista asetelmaa selkeämmin kuin koskaan ennen. Yhdessä pystymme vahvistamaan ja kehittämään myönteisesti vaikutustamme ympäröivään maailmaan”, Bolloré sanoi.

Kaksi nykyaikaista premium-brändiä, jotka painottavat kestävää kehitystä

Reimagine-strategian ytimessä on Land Rover- ja Jaguar-tuotemerkkien sähköistäminen kahdella selkeästi erottuvalla brändillä, joilla molemmilla on oma ainutlaatuinen personallisuutensa.

Land Roverissa ajoneuvoa ja kuljettajaa yhdistää seikkailuhenkisyys aidossa ”Above and Beoynd”-hengessä. Seuraavien viiden vuoden aikana Land Rover, joka pitää Range Rover-, Discovery- ja Defender-mallistojensa avulla hallussaan vahvaa asemaa premium-maastureiden markkinoilla, tuo markkinoille kuusi täyssähkömallia. Ensimmäinen täyssähkömalli tulee markkinoille vuonna 2024.

Vuosikymmenen puoliväliin mennessä koko Jaguar- mallisto muuttuu täyssähköiseksi ja sisältää uusia, uraauurtavaa seuraavan sukupolven teknologiaa hyödyntäviä malleja. Jaguar luo jatkossakin dramaattisen kauniita, ainutlaatuisen ajoelämyksen tarjoavia autoja. Lähitulevaisuuteen suunniteltu Jaguar XJ:n korvaaja ei ole osa kokoonpanoa, jolla merkin ainutlaatuista potentiaalia hyödynnetään, mutta tulevaisuudessa yhtiö saattaa hyödyntää mallin ainutlaatuisuutta.

Jaguar-mallisto muuttuu täyssähköiseksi vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiö ennustaa, että tällöin noin 60 % myydyistä Land Rovereista on varustettu päästöttömillä voimalinjoilla.

Jaguar Land Roverin tavoitteena on vuoteen 2039 mennessä saavuttaa hiilineutraalius kattaen koko toimitusketjun, tuotteet ja toiminnot. Osana tätä tavoitetta yhtiö valmistautuu vetytalouden kehittymisen myötä myös polttokennotekniikan käyttöönottoon. Kehitys on jo käynnissä: Englannin teillä tullaan jo seuraavien 12 kuukauden aikana näkemään useita protoyyppejä.

Ekologisella kestävyydellä, joka edustaa uutta vertailumuuttujaa premium-segmentissä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia mitattaessa, on erittäin suuri merkitys Reimagine-strategian menestykselle. Uusi keskitetty tiimi saa valtuudet luoda ja viedä eteenpäin materiaali-, suunnittelu-, valmistus-, palvelu- ja kiertotalousinvestointeihin liittyviä innovaatioita.

Noin 2,5 miljardin punnan vuotuiset sitoumukset sisältävät muunmuassa investointeja sähköteknologiaan ja omistajille suunnattujen tietokantapalveluiden jatkokehitystä.

Hyvin toimivia palveluja, kuten Jaguar Land Roverin yrityshautomo- ja sijoitustoimintoja kehittävän InMotionin, joustava PIVOTAL-tilausmalli (joka on kasvanut tilikauden aikana 750 %) otetaan nyt onnistuneen Iso-Britannian lanseerauksen jälkeen käyttöön myös muilla markkinoilla.

Laatu ja tehokkuus

Reimagine-strategian myötä Jaguar Land Rover ottaa käyttöön toimialalleen räätälöidyt uudet laatu -ja tehokkuusstandardit uudelleenorganisoinnin sekä resurssejen uudelleen sovittamisen ja  kierrätyksen avulla.

Uudella brändistrategialla on keskeinen merkitys tavoitteiden saavuttamisen ja kahden tuotemerkin erillisten persoonallisuuksien vahvistamisen kannalta.

Land Rover hyödyntää malleissaan joustavaa MLA-arkkitehtuuria (Modular Longitudinal Architecture), johon sisältyy sekä kevythybridi- (ICE) että täyssähköversioita. Lisäksi Land Rover hyödyntää modulaarista täyssähköarkkitehtuuria (EMA), joka tukee myös edistyksellistä hybriditeknologiaa.

Tulevaisuuden Jaguar-mallit perustuvat yksinomaan täyssähköarkkitehtuuriin.

Reimagine-strategian tavoitteisiin kuuluu myös yksinkertaistaminen. Vakiinnuttamalla tehdaskohtaisesti tuotettavien alustojen ja mallien lukumäärän yritys pystyy luomaan uudet tehokkaat mittakaava- ja laatustandardit toimialalleen. Tällainen lähestymistapa auttaa rationalisoimaan hankintaa ja nopeuttamaan investointeja paikallisiin kiertotalouden toimitusketjuihin.

Valmistuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että Jaguar Land Rover säilyttää Iso-Britannian kotimarkkinoilla ja eri puolilla maailmaa sijaitsevat tehtaansa ja kokoonpanolaitoksensa. Länsi-Midlandsin Solihull tulee olemaan MLA-arkkitehtuurin valmistuspaikka ja myös tulevan edistyneen Jaguar-täyssähköalustan kotipaikka.

Keskeiset kumppanit –  jälleenmyyjät ja toimitusketjun edustajat – ovat jatkossakin tärkeä osa laajennettua Jaguar Land Rover -ekosysteemiä matkalla kohti modernin liiketoiminnan tulevaisuutta.

ReFocus – Ketterämpää toimintaa

Kuten viimeisimmät talousluvut osoittavat, Jaguar Land Roverilla on vahva perusta, joka mahdollistaa kestävän ja joustavan liiketoiminnan harjoittamisen asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä, kumppaneiden, työntekijöiden, osakkeenomistajien ja ympäristön hyväksi.

Reimagine tekee Jaguar Land Roverin toiminnoista resurssien mitoituksen, toiminnan kohdennuksen ja organisaatiorakenteen kehityksen osalta entistä ketterämpiä. Matalammat rakenteet antavat työntekijöille nopeamman ja selkeämmän mahdollisuuden vaikuttaa tuloksiin.

Tämän painopistealueen tehostamiseksi yritys keventää ja järkeistää ei-valmistavaa infrastruktuuria Isossa-Britanniassa. Gaydonista tulee tämän toiminnan keskus – yrityksen “reaktori”: Johtoryhmä ja muut hallintotoiminnot siirtyvät yhteen paikkaan kitkattoman yhteistyön ja ketterän päätöksenteon tukemiseksi.

Harppaus johtoasemaan Tata Groupin kanssa

Pyrkiessään toteuttamaan visiotaan ylellisestä nykyaikaisesta liikkuvuudesta Jaguar Land Rover tekee tiivistä yhteistyötä Tata-konsernin muiden yritysten kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi, päästöjen vähentämiseksi ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi seuraavan sukupolven teknologian ja ohjelmistojen kehittämisessä. Jaguar Land Rover on vuodesta 2008 Tata Motorsin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka suurin osakkeenomistaja on Tata Sons Ltd.

”Meillä on paljon sisäisiä resursseja. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus”, sanoi toimitusjohtaja Bolloré. ”Toiset joutuvat luottamaan ainoastaan ulkoisiin kumppanuuksiin ja kompromisseihin, mutta meillä on kitkaton pääsy resursseihin, joiden avulla voimme katsoa eteenpäin luottavaisin mielin.”

Yhdistämällä kaikki nämä resurssit Jaguar Land Rover tavoittelee kaksinumeroista liikevoittomarginaalia ja positiivista kassavirtaa. Lisäksi tavoitteena on positiivisen käyttökatteen saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä.  Viime käden tavoitteena on olla yksi maailman kannattavimmista premium-luokan valmistajista.

Tata Sonsin, Tata Motorsin ja Jaguar Land Rover Automotive plc:n puheenjohtaja N Chandrasekaran kommentoi: “Reimagine-strategia vie Jaguar Land Roverin merkittävälle kehityspolulle sopusoinnussa laajemman Tata-yhtymän vision ja kestävyysprioriteettien kanssa. Yhdessä autamme Jaguaria hyödyntämään potentiaaliaan, vahvistamme Land Roverin ajatonta vetovoimaa ja meistä tulee yhdessä vastuullisen liiketoiminnan symboli asiakkaille, yhteiskunnalle ja planeetallemme.”

Lopuksi Bolloré totesi: “Ihmiskeskeisenä yrityksenä kykenemme ja tulemme jatkossa toimimaan nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Me visioimme uudelleen nykyaikaisen ylellisyyden käsitteen ja konkretisoimme sen kahdella ainutlaatuisella tuotemerkillä. Nämä tuotemerkit edustavat emotionaalisesti ainutlaatuista designia – taideteoksia – joissa yhdistyvät korkeatasoinen teknologia ja vastuulliset materiaalit. Tämä on uusi visiomme nykyaikaisesta design-orientoituneesta ylellisyydestä.”

YHTEENVETO

Jaguar Land Rover: Uusi visio modernista design-orientoituneesta premiumista 

Jaguar Land Rover visioi modernin ylellisyyden tulevaisuutta kahden peribrittiläisen tuotemerkkinsä kautta.

Nykyinen mallisto sisältää täyssähkömalleja, lataushybridimalleja ja kevythybridimalleja sekä uusimmalla tekniikalla varustettuja diesel- ja bensiinimalleja. Luokkansa johtavat Jaguarit ja Land Roverit ovat kysyttyjä ympäri maailmaa: vuonna 2020 myimme 425 974 ajoneuvoa 127 maassa. Land Rover on kolmen Range Rover-, Discovery- ja Defender-perheensä kautta ylellisten maastureiden maailmanlaajuinen johtaja. Jaguar I-PACE on kaikkien aikojen ensimmäinen premium-luokan täyssähköinen SUV-malli.

Jaguar Land Rover on sydämeltään brittiläinen yritys, jonka kaksi pääasiallista design- ja suunnittelukeskusta, kolme ajoneuvotehdasta, moottoritehdas ja akkujen kokoonpanokeskus sijaitsevat Iso-Britanniassa. Yhtiöllä on ajoneuvotehtaita myös Kiinassa, Brasiliassa, Intiassa, Itävallassa ja Slovakiassa. Kolme seitsemästä teknologiakeskuksesta sijaitsee Iso-Britanniassa (Manchester, Warwick (NAIC), Lontoo). Toimipaikkoja on myös Shannonissa (Irlanti), Portlandissa (USA), Budapestissa (Unkari) ja Shanghaissa (Kiina).

Reimagine-strategian keskiössä on Land Rover- ja Jaguar-tuotemerkkien sähköistäminen sekä kaksi selkeästi erillistä tuotepersoonallisuutta. Kaikki Jaguar- ja Land Rover -mallit ovat saatavana täyssähköisinä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä merkitsee yritykselle matkan alkua kohti koko toimitusketjun, tuotteet ja toiminnot kattavaa hiilineutraalia liiketoimintaa vuoteen 2039 mennessä.

Jaguar Land Rover on vuodesta 2008 lähtien ollut Tata Motorsin kokonaan omistama tytäryhtiö, minkä ansiosta sillä on ainutlaatuisella tavalla käytettävissään laajemman Tata-konsernin mahdollistamat teknologia- ja kestävyysratkaisut.