Kainuun rajavartioston uusi ensivasteauto parantaa rajaseudun turvallisuutta Vartiuksen seudulla

210113_KR Uusi ensivasteauto-1

Kuva: Kainuun rajavartiosto

Kainuun rajavartiosto on hankkinut Kainuun sote:lta ensivasteauton Vartiuksen raja-asemalle. Koko Rajavartiolaitoksen ensimmäinen varsinainen sairaankuljetusajoneuvo parantaa rajavartioston kykyä vastata harvaanasutun alueen turvallisuustehtäviin Vartiuksen seudulla.

Kainuun rajavartiosto osallistuu harvaan asutun maaseudun turvallisuuspalveluiden tuottamiseen erityisesti nopean avun tilanteissa, joissa toinen auttava viranomainen voi olla hyvinkin kaukana kohteesta. Poliisi- ja pelastustehtävien lisäksi tehtäviin kuuluu myös ensihoidon vastetehtäviä. Vartiuksen rajavartioasemalle sijoitettu ensivastepartio hoitaa vuosittain noin 40 – 50 ensivastetehtävää Kuhmon pohjoisosissa ja Suomussalmen eteläosissa. Jatkossa ensivastetehtävien hoitaminen muuttuu entistä sujuvammaksi, kun Kainuun rajavartioston hankkima uusi ensivasteauto aloittaa toimintansa Vartiuksessa tammikuun lopulla 2021.

”Ensivasteautoa voidaan pitää kustannustehokkaana ratkaisuna sekä sen myyneelle sote-kuntayhtymälle että meille rajavartiolaitoksessa. Auto parantaa turvallisuutta tulevalla toiminta-alueellaan Pohjois-Kuhmon ja eteläisen Suomussalmen harvaanasutuilla rajaseuduilla. Odotamme kiinnostuneina käyttäjäkokemuksia autosta myös tulevaisuutta silmällä pitäen”, kertoo kapteeni Vesa Heikkinen Kainuun rajavartiostosta.

Ensivasteella tarkoitetaan ensimmäiseksi hätätilapotilaan tavoittavan yksikön apua. Ensivaste tekee ensiarvion tilanteesta, antaa hätäensiapua, osaa raportoida havaintojensa perusteella ja pystyy mm. kammiovärinän hoitamiseen defibrilloimalla. Ensivastetoiminnan tarkoituksena on lyhentää hätätilapotilaan auttamisviivettä. Ensivastetoiminta kuuluu rajavartiolaitoksen lakisääteisiin tehtäviin. Kainuun rajavartiosto osallistuu ensivastetoimintaan Kainuun SOTE:n kanssa laaditun sopimuksen perusteella.