A-KATSASTUS JULKAISEE VUODEN 2014 HYLKÄYSTILASTOT – Katsastuksessa löydettyjen vikojen määrä pysyy korkeana

A-Katsastus julkaisee jo seitsemättä kertaa henkilöautojen malli- ja merkkikohtaisen hylkäystilaston. Katsastuksessa havaittujen vikojen määrä on selkeästi noussut viimeisen kuuden vuoden aikana. Pitkällä aikavälillä myönteistä kehitystä on nähtävissä alusta- ja korivioissa (ruostevauriot), joiden määrät jatkavat laskuaan.

A-Katsastus katsasti vuonna 2014 noin 820 000 henkilöautoa. Merkki- ja mallikohtaisissa tilastoissa ovat mukana ne autot, jotka on otettu käyttöön vuosina 1998-2009 tai 2011, ja joiden mallista on katsastettu vähintään sata kappaletta. Tilastosta käy ilmi myös autojen keskimääräinen matkamittarilukema. Katsastettujen henkilöautojen viime vuoden hylkäysprosentti oli 24,1. Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna liittyvät renkaisiin ja seisontajarruun, joiden havaittujen vakavien vikojen määrä kasvoi. Ohjauslaitteisiin ja alustaan liittyvien vikojen osuus puolestaan laski edellisestä vuodesta.

A-Katsastus on julkaissut tilastoja vuodesta 2009, ja havaittujen vikojen määrät ovat tänä aikana kasvaneet. Vuonna 2009 katsastuksissa havaittiin 108 vikaa jokaista sataa katsastusta kohti. Viime vuonna vastaava luku oli 111 vikaa. Syitä kehitykseen on löydettävissä sekä autokannan vanhenemisesta että Suomen muuta Eurooppaa vaihtelevammasta ilmastosta. Säännöllisesti tehtävillä katsastuksilla ja auton huolellisella kunnossapidolla onkin erityisesti Suomessa tärkeä merkitys liikenneturvallisuudelle. Positiivinen asia on, että nykyjärjestelmällä on teknisten vikojen osuus onnettomuuksien aiheuttajana kyetty pitämään alhaisena.

A-Katsastuksen teknisen johtajan Hannu Pellikan mukaan autojen luotettavuus on viime vuosina parantunut huimasti. Siitä huolimatta erityisesti mekaaniselle kulumiselle alttiissa rakenteissa ilmenee Suomessa ongelmia monen automerkin osalta jo ensimmäisessä katsastuksessa.

”Suomen ilmasto-olosuhteet asettavat autoille melkoisen haasteen. Erityisen kovilla Suomilla ovat jarrujen mekaaniset osat sekä etuakseliston ja ohjauslaitteiden nivelet. Uudehkojen autojen hylkäys katsastuksessa liittyykin pääsääntöisesti juuri näihin vikoihin”, Pellikka kertoo. Auton iän ja kilometrien ja sitä myötä myös kulumisen kasvaessa katsastuksessa havaittujen vikojen määrä luonnollisesti lisääntyy. ”Kolmevuotiaiden autojen katsastuksessa havaitaan keskimäärin 20 vikaa sataa katsastusta kohti. Vastaava luku 16 vuotta vanhalle autolle on jo 180 vikaa sataa katsastusta kohti”, tarkentaa Pellikka.

Vuoden 2014 henkilöautojen hylkäystilasto löytyy kokonaisuudessaan A-Katsastuksen verkkopalvelusta:
www.a-katsastus.fi/vikatilasto