Korona leikkasi vuonna 2020 reippaasti uuden auton kauppaa

buying-new-car

– uusien autojen ensirekisteröinnit jäivät noin 15 prosenttia edellisen vuoden lukemista

Henkilöautojen ensirekisteröinnit hyytyivät 96 000 autoon

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 96 415, joka on 15,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Koronatilanne romahdutti keväällä uusien autojen tilauskannan, eikä keväällä syntynyttä kuoppaa saatu enää loppuvuoden aikana kiinni. 2000-luvulla ensirekisteröintien vuosittainen määrä on ollut pienempi vain finanssikriisin jälkeen vuonna 2009, jolloin uusien autojen ensirekisteröintien määrä jäi noin 91 000 henkilöautoon.

Joulukuussa rekisteröitiin 8 132 henkilöautoa, joka on 1,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa. Rekisteröintien määrä on vuoden viimeisten kuukausien aikana hieman tasaantunut.

”Autoala ennakoi, että vuonna 2021 uusia autoja ensirekisteröidään noin 106 000, joka sekin jäisi vielä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alemmas. Uusia henkilöautoja on vuosina 2000–2020 rekisteröity vuosittain keskimäärin 121 000”, summaa toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Vuonna 2020 uusien autojen markkinan suurimpia muutoksia oli koronan aiheuttaman kysynnän vaimenemisen lisäksi ladattavien autojen kysynnän nopea kasvu. Viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista jo 18,1 prosenttia oli ulkoisesti ladattavia. Ladattavien hybridien osuus kasvoi vuoden 2019 noin 5,2 prosentista peräti 13,7 prosenttiin. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä loikkasi 4,4 prosenttiin, kun se vielä vuonna 2019 oli vain 1,7 prosenttia rekisteröinneistä. Myös ei-ladattavien hybridien, eli erilaisten itselataavien täys- ja kevythybridien osuus kasvoi selvästi – kaikkiaan 19,4 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli vuonna 2020 ei-ladattavia hybridejä, kun niiden osuus vielä edellisvuonna jäi 13,6 prosenttiin.

Ladattavien autojen osuus kasvoi suureksi erityisesti joulukuussa, jolloin niiden osuus oli peräti 31,5 prosenttia ensirekisteröinneistä.

”Ladattavien autojen osuuden ennakoidaan tasaantuvan vuoden alkukuukausina, sillä joulukuussa niiden määrää kirittivät valmistajille asetetut hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajille asetettu vuoden 2020 tavoiteraja kaikille EU:ssa ensirekisteröidyille henkilöautoille on keskimäärin 95 g/km aiemmalla NEDC-mittaustavalla mitattuna. Valmistajat saivat ladattavista autoista etua laskennassa erityisesti vuonna 2020, sillä jokainen viime vuonna ensirekisteröity päästöiltään alle 50 g/km päästötason auto kerrotaan kahdella päästöjen monitoroinnissa. Tänä vuonna laskentakerroin pienenee 1,67:een”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin koronatilanteesta huolimatta vilkkaasti. Käytettyjen autojen kauppa kasvoi 1,4 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna, vaikka koronatilanne leikkasi yleisesti autojen kysyntää sekä henkilöautojen liikennemääriä. Käytettyjen henkilöautojen kaupan kokonaisvolyymi oli vuonna 2020 noin 645 000 henkilöautoa, josta kuluttajien välisten kauppojen osuus oli noin 47 prosenttia.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin vuonna 2020 noin 12 800

Pakettiautojen ja pienten kuorma-autojen kysyntä elpyi hieman nopeammin kuin henkilöautojen ja raskaiden kuorma-autojen. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 12 842, joka on 12,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Pakettiautojen ensirekisteröinnit kääntyivät jo syksyn aikana hienoiseen kasvuun viiden vuoden keskiarvoon nähden. Joulukuussa uusia pakettiautoja ensirekisteröitiin 1 340, joka on 19,7 prosenttia vuoden 2019 joulukuuta enemmän. Vuonna 2021 pakettiautojen ensirekisteröintien ennakoidaan pysyvän noin 13 000 auton määrässä.

Alle 6 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 871, joka on 4,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Kuorma-autokaupassa korona näkyy pidemmällä viiveellä kuin pakettiautojen kysynnässä

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin vuonna 2020 kaikissa painoluokissa yhteensä 3 430, joka on 14,7 prosenttia vuotta 2019 vähemmän. Koronakriisi vähensi eniten juuri raskaimpien kuorma-autojen kysyntää. Kuljetusten kysyntä väheni selvästi koronakriisin seurauksena kaupan toimialaa lukuun ottamatta. Raskaita yli 16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin 2 317, joka jää 20,4 prosenttia vuoden 2019 rekisteröintimäärästä. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja ensirekisteröitiin 242, joka on 11,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Koronatilanne jäädytti linja-autojen kaupan

Uusia linja-autoja rekisteröitiin vuonna 2020 yhteensä 284, joka on noin 52 prosenttia vuoden 2019 lukemaa vähemmän. Alle 8 tonnin pienikokoisia linja-autoja rekisteröitiin 127 ja kokonaismassaltaan yli 8 tonnin linja-autoja 157.

Uusin linja-autojen kysyntä on jäänyt pieneksi, sillä pitkämatkaisen joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat koronatilanteen takia jääneet murto-osaan normaalista kysynnästä ja vuodelle 2020 ei ole osunut suuria kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kilpailutuskierroksia.