Kuolonkolarit lisääntyivät viime vuonna – menehtyneissä poikkeuksellisen paljon nuoria

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat viime vuonna 256 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 278 henkilöä. Onnettomuuksista tehty ennakkoraportti osoittaa, että onnettomuudet lisääntyivät 16 % vuoteen 2014 nähden. Useana vuotena hyvänä jatkunut kehitys katkesi viime vuonna esimerkiksi nuorten kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien osalta.

Heti alkuvuonna nähtävissä ollut huolestuttava kehitys nuorten kuljettajien aiheuttamissa onnettomuuksissa jatkui samansuuntaisena koko vuoden 2015. Onnettomuuden aiheuttaneissa kuljettajissa oli 21–24-vuotiaita eniten viiteen vuoteen.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä pysyi edellisvuoden synkällä tasolla. Yhä useampi kuolleista kuuluu joko nuorimpien tai vanhimpien ikäluokkaan. Kevyessä liikenteessä selkeästi heikoimmassa asemassa ovatkin lapset ja iäkkäät. Onnettomuuksien määrän kasvu taittui kuitenkin jalankulkijoiden osalta loppuvuodesta.

– Pimeänä vuodenaikana sattui vähemmän jalankulkijoiden kuolinonnettomuuksia kuin alkuvuoden tilastojen perusteella saattoi odottaa, kertoo yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Suistumisonnettomuuksia tapahtui alkuvuonna poikkeuksellisen paljon, mutta niiden määrä tasoittui vuoden aikana. Sen sijaan kohtaamisonnettomuudet lisääntyivät.

– Vilkkaasti liikennöidyillä väylillä ajosuuntien erottaminen keskikaiteilla tai muilla rakenteilla vähentäisi kuolemaan johtavia kohtaamisonnettomuuksia tehokkaasti, liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari toteaa.

Kuolinonnettomuuksien lisääntymistä vuonna 2015 selittää osaltaan se, että edeltävä vuosi oli liikenneturvallisuuskehityksen osalta poikkeuksellisen hyvä.
– Vuonna 2014 turvavyötä käyttämättömien ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneiden kuljettajien osuus oli pienin kahteenkymmeneen vuoteen, Koisaari sanoo.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan epäilyjä alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa oli vuonna 2015 selvästi enemmän kuin edellisvuotena.

Kuolinonnettomuuksia eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla

Määrällisesti eniten kuolinonnettomuuksia tapahtui vuonna 2015 Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, joissa molemmissa tapahtui 29 onnettomuutta. Uudellamaalla onnettomuudet vähenivät edellisvuodesta kolmella, kun taas Pirkanmaalla onnettomuudet lisääntyivät yhdeksällä. Myös Pohjois-Karjalassa mentiin huonompaan suuntaan, jossa onnettomuudet lisääntyivät kymmenellä.

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät eniten Etelä-Pohjanmaalla, jossa niitä oli viisi edellisvuotta vähemmän.