KymiRing löysi WSP:n avustuksella moottoriurheilukeskuksen allianssisopimuspartneriksi Destian

kymiring-final

Suomen johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksiin lukeutuva WSP on avustanut KymiRing Oy:tä allianssikumppanuussopimuksen solmimisessa Destia Oy:n kanssa KymiRing-moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen kehitysvaiheen toteuttamisesta. KymiRingistä halutaan rakentaa Pohjois-Euroopan johtava ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- ja moottoriurheilukeskus Iittiin.

WSP toimii pääkonsulttina ja asiantuntijana KymiRingin vierellä hankkeen toteutuksessa. Destia vastaa hankkeessa palveluntuottamisesta.

Ensimmäinen kehitysvaihe sisältää hankkeen suunnittelun, teknisten ratkaisujen, kustannusten, tavoitemittareiden, toteutumisaikataulun sekä riskien analysoimisen.

”Tämä kehitysvaihe, joka kestää alle vuoden, on hyvin ratkaiseva hankkeen onnistumiselle. Kehitysvaiheessa haetaan yhdessä KymiRingin, WSP:n ja Destian kanssa hankkeelle kaikkien osapuolten yhteinen hyväksyntä ja parhaimmat ratkaisut. Tämä on WSP:n historian ensimmäinen niin sanotusti kevyemmällä hankintaprosessilla toteutettu allianssisopimus”, kertoo WSP:n johtaja Jari Kaukonen ja jatkaa:

”Haimme avoimen kilpailun kautta kumppaniksemme toteuttajaa, joka täytti parhaiten meidän ja KymiRingin kanssa yhdessä määrittelemämme arviointikriteerit. Hakijat pisteytettiin avoimessa kilpailutuksessa. Painotimme erityisesti laaja-alaista osaamista ja kunnossa olevaa taloutta.”

”On hienoa olla mukana toteuttamassa Pohjois-Euroopan suurinta moottoriurheilukeskusta. Hankkeen monipuolisuuden ansiosta pystymme hyödyntämään koko talon osaamistamme sekä vahvaa Kymenlaakson alueen paikallistuntemustamme ja paikallista kumppaniverkostoamme. Urakka on merkittävä voitto aluerakentamisen saralla”, kertoo Destian työpäällikkö Marko Haapanen.

Allianssi tuo säästöjä ja nopeuttaa toteuttamista

Kumppanuuteen perustuvassa toimintamallissa hankkeen tilaaja KymiRing Oy osallistuu urakan toteutukseen yhdessä WSP:n ja Destian kanssa. Allianssissa tilaajalla ja kumppaneilla on yhteinen organisaatio, tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty kustannusseuranta. Kaikkiin avoimiin kysymyksiin etsitään yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit jaetaan myös toimijoiden kesken.

Allianssimalli hyödyntää tehokkaasti eri toimijoiden asiantuntijuutta ja osaamista. Tiivis yhteistyö mahdollistaa hankkeen etenemisen sovitun aikataulun mukaisesti sekä tuo huomattavia säästöjä tilaajalle.

Tavoitteena Pohjois-Euroopan johtava moottoriurheilukeskus

KymiRing-hanke toteutetaan useassa vaiheessa. Tavoitteena on aloittaa toiminta mahdollisesti jo vuonna 2016.

Ajokoulutuskeskus käsittää ajoharjoitteluradan, jossa voidaan toteuttaa raskaan liikenteen, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä siviililiikenneajoneuvojen ajoharjoittelua.

Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltava kokonaisuus koostuu 4,7 kilometriä pitkästä asfaltoidusta kansainvälisesti luokitellusta moottoriradasta, jonka yhteyteen kuuluu myös rallicrossrata. Lisäksi alueelle toteutetaan kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata.

Alueelle on tarkoitus rakentaa myös hotelli, yrityspuisto, varikkoalue ja palvelukeskus.