Länsiväylän uusi joukkoliikennekaista Helsinkiin päin valmistumassa

aa29c0a7bd7c91e9_800x800ar

Länsiväylän kolmas ajokaista valmistuu joukkoliikenteen käyttöön tammikuun 2015 alussa. Myös Gräsanlaakson alueen rakentamisen valmistelevia töitä käynnistellään.

Yhtenäiset joukkoliikennekaistat molempiin ajosuuntiin parantavat Länsiväylän joukkoliikenteen sujuvuutta. Lisäkaistojen rakentaminen alkoi loppukesällä 2014.

Helsinkiin päin kulkeva joukkoliikennekaista Espoonlahdesta Matinkyläänn avataan joukkoliikenteen käyttöön tammikuun alussa. Sen jälkeen yhtenäiset bussikaistat ulottuvat Helsinkiin saakka.

Hangon suuntaan kulkevan joukkoliikennekaistan rakennustyöt on aloitettu, ja sen arvioidaan valmistuvan loppukesällä 2015.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt Espoonlahden ja Matinkylän välillä jatkuvat syksyyn 2016. Varsinkin Helsingin suuntaan kulkevan liikenteen tilanne helpottuu, kun joukkoliikennekaista saadaan käyttöön. Nopeusrajoituksena pyritään rakentamisen aikanakin säilyttämään vähintään 60 km/h, ja kaistoja Helsingin suuntaan on käytössä kolme. Yöllä ja ruuhka-aikojen ulkopuolella voidaan joutua tekemään lyhytkestoisia kaistansulkuja.

Gräsanlaakson liikenteen sujuvoittaminen valmisteilla

Gräsanlaakson tie- ja katujärjestelyiden parannustyöt kohdistuvat pääasiassa Kehä II:n eteläpäähän. Tavoitteena on sujuvoittaa alueen liikennettä muuttamalla nykyinen Gräsanlaakso‐tien ja Matinsolmun eteläisten ramppien liikennevalo‐ohjattu liittymä kolmihaaraiseksi kiertoliittymäksi. Liikennevalot ovat käytössä kevääseen 2015 saakka.

Uusi kiertoliittymä avataan arvion mukaan liikenteelle joulukuussa 2015, ja alueen viimeistelytöiden arvioitu valmistumisaika on kevät 2016.

Samalla kevyen liikenteen verkostoa kehitetään huomattavasti toimivammaksi ja turvallisemmaksi. Urakassa rakennettava Kehä II:n ylittävä kevyen liikenteen silta parantaa merkittävästi yhteyksiä Matinkylän suunnasta. Gräsanojan kohdalle rakennetaan kevyen liikenteen alituspaikka Länsiväylän ali.

Pohjarakenteiden rakentaminen alueella aloitetaan vuodenvaihteessa. Tästä syystä Länsiväylältä lännestä Gäsanlaaksoon laskeva ramppi suljetaan viikolla 2/2015, ja liikenne ohjataan tilapäisellä liikennejärjestelyllä kaksisuuntaista ramppia pitkin nykyiseen liikennevaloliittymään.