Liikenne- ja viestintävirasto tekemässä ensimmäisiä päätöksiä niputetuista hakemuksista: Romutuspalkkiota saa yhdestä romutettavasta autosta yhden uuden auton hankintaan

junk-yard-cars-yard-junk

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että voimassaolevan romutuspalkkiolain säännökset mahdollistavat vain yhden romutuspalkkion yhtä hankittavaa henkilöautoa, sähköistä polkupyörää tai joukkoliikenteen palvelua kohden, avustukselle asetettujen kaikkien edellytysten muutoin täyttyessä. Tarkoituksena on, ettei kenellekään syntyisi kohtuutonta etua ja että valtiontukea jaettaisiin oikeudenmukaisesti.

Virasto on saanut useita hakemuksia, joissa on niputettu useita romuautoja uuden auton hankintaa varten. Kymmenissä hakemuksissa, jotka sisältävät yhteensä satoja autoja, on ilmennyt viitteitä väärinkäytöksistä. Virasto on viemässä selviä väärinkäytöksiä poliisin esitutkintaan.

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosille 2020 ja 2021 tuli voimaan 1.12.2020. Romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto. Lain ensisijaisena tarkoituksena on vähentää liikenteen päästöjä ja uudistaa Suomen ajoneuvokantaa sekä elvyttää taloutta autokaupan osalta Covid-19 -pandemian aikana.

Romutuspalkkiolain mukaan valtion varoista myönnetään avustusta uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan romutettavan auton tilalle (romutuspalkkio) valtion talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa vuosina 2020 ja 2021 siten kuin romutuspalkkiolaissa säädetään. Valtionavustuksista säädetään lisäksi valtionavustuslaissa.

Lisätietoa romutuspalkkiosta Traficomin verkkosivuilta