Liikennevakuutuskeskus: Liikennevahingot vähenivät vuonna 2013 eniten kymmeneen vuoteen

2014-12-31 13_04_32-Liikennevahinkotilasto_2013.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Leudolla talvella vaikutusta vahinkojen määrään

Liikennevahinkojen määrä väheni edellisvuoteen nähden 6 % vuonna 2013. Moottoriliikenteen vahinkojen vähenemisen taustalla näkyy lauhan talven ja sulien teiden vaikutus. Lumettomuuden aiheuttama pimeys saattoi toisaalta olla osasyynä kevyen liikenteen vahinkojen lisääntymiseen.

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastoon kootaan kattavimmin kaikki vuoden aikana tieliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet ja vahingot. Juuri valmistunut tilasto osoittaa, että siinä missä vuoden 2012 synkimpinä päivinä sattui yli tuhat vahinkoa, vuonna 2013 vahingot jäivät pahimmillaankin vajaaseen 600:n.

– Yhtenäkään päivänä ei tapahtunut poikkeuksellisen paljon onnettomuuksia. Tavallisimmin onnettomuuksia sattuu yhdelle päivälle runsaasti erityisen huonoilla talvisäillä. Tilastoissa näkyvätkin keskimääräistä otollisemmat ajo-olosuhteet erityisesti helmikuussa, taustoittaa yhteyspäällikkö Tapio Koisaari Liikennevakuutuskeskuksesta.

Vuonna 2013 sattui yhteensä 100 385 vahinkoa, kun edellisenä vuonna niitä oli 106 456. Henkilövahinkojen määrä laski 3 % ja pelkkien peltivahinkojen reilut 6 %. Suhteellisesti eniten vähenivät kohtaamisvahingot (13 %) sekä peräänajot, joita oli 11 % edellisvuotta vähemmän. Pysäköintialueilla vahingoista tapahtui 45 %.

– Valitettavaa on, että vakavat onnettomuudet ja kevyen liikenteen onnettomuudet eivät kuitenkaan ole vähentyneet. Esimerkiksi moottoriajoneuvojen ja kevyen liikenteen välisten onnettomuuksien 10 % kasvuun saattoi vaikuttaa näkyvyyttä haitannut lumeton ja pimeä talvi, Koisaari tarkentaa.

Pienet läpikulkukunnat vahinkotilastojen kärjessä

Pienet kunnat, joiden läpi kulkee runsaasti liikennettä, nousevat liikennevahinkotilaston kärkeen, kun vahingot suhteutetaan väkimäärään. Maarianhaminassa tapahtui jälleen eniten liikennevahinkoja asukasta kohden: yhteensä 379, mikä tarkoittaa 33,3 vahinkoa tuhatta asukasta kohden.

– Vieraspaikkakuntalaiset ovat kuitenkin vain osasyy, sillä vaikutuksensa on myös liikennejärjestelyillä, niin valtateihin yhtyvillä liittymillä kuin kunnan sisäisen liikenteen järjestelyillä, arvioi Tapio Koisaari.

Määrällisesti eniten vahinkoja sattui suurissa kaupungeissa, eli Helsingissä (11 982), Espoossa (4 747), Tampereella (4 332), Turussa (4 085) ja Vantaalla (4 234). Vahingot vähenivät edellisvuoteen nähden eniten Helsingissä 1 503 vahingolla.

Kaikkiaan vakuutusyhtiöiden arvioidaan maksavan korvauksia 535 000 000 € vuonna 2013 liikennevahingon kärsineille.

Lisätietoja:

Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2013, joka sisältää kuntatiedot sekä kärkikuntaliite.