Liikenteen päästöjen vähentämisessä uusiutuvilla polttoaineilla ratkaiseva rooli

Press_releases_Traffic_queue

Liikenteen päästöjen vähentämisessä uusiutuvilla polttoaineilla ratkaiseva rooli

Maailma tarvitsee liikennettä nyt ja tulevaisuudessa, mutta se on hoidettava tavalla, jonka luonto kestää. Polttoaineiden kehittämisellä on merkittävä rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä. Yksi syy tähän on autotekniikan pitkä käyttöikä. Jos markkinoille tuodaan nyt kokonaan uusi automalli, sitä valmistetaan vielä vuoden 2020 jälkeen. Näillä autoilla ajetaan tieliikenteessä aina vuosiin 2035-2040 saakka.

“Tarvitsemme monia ratkaisuja liikenteen päästöhaasteiden ratkaisemiseen ja teknologioita tulisi kehittää sen mukaisesti. Kehitystä tarvitaan niin polttomoottoreihin ja uusiutuviin polttoaineisiin kuin kaasu-, sähkö- sekä polttokennoratkaisuihin”, kertoo Neste Oilin teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors yhtiön järjestämässä “Millä automme kulkevat tulevina vuosikymmeninä” -seminaarissa.

“Kehitettävät tulevaisuuden ratkaisut tulisi valita teknologianeutraalisti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen sekä kilpailukyvyn mukaan, mittaamalla päästöt koko elinkaaren ajalta (well-to-wheel). Vastuullisesti tuotetut uusiutuvat polttoaineet ovat jo nyt käytettävissä oleva tehokas keino. Ne sopivat nykyiselle autokannalle ja olemassa oleviin jakelujärjestelmiin”, jatkaa Lindfors.

Neste Oilin omaan teknologiaan perustuvaa uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä voi käyttää sellaisenaan fossiilisen dieselin korvaajana, koska se on kemialliselta koostumukseltaan fossiilisen dieselin kaltainen. Sitä voi myös sekoittaa rajoituksetta fossiiliseen dieseliin. NEXBTL on HVO-dieseliä, jota valmistetaan vetykäsittelemällä erilaisia kasviöljyjä ja jäteraaka-aineita.

Uusiutuvien polttoaineiden elinkaaren aikaiset päästöt ovat pienet

Liikenteen päästökeskustelu tarkastelee yleensä vain auton synnyttämiä päästöjä, eli polttoaineen siirtymistä tankista renkaille (tank-to-wheels). Tällä tavalla laskettuna esimerkiksi sähköauton hiilidioksidipäästöksi tulee nolla. Kun tarkastellaan polttoaineen koko elinkaarta, tilanne on erilainen.

Keväällä valmistuneen Euroopan komission, autoalan ja polttoainealan yhteisessä selvityksessä kävi ilmi, että bioperäisellä polttoaineella toimivan auton hiilidioksidipäästöt ovat jopa pienemmät kuin sähköauton päästöt riippuen sähköntuotannon tavasta.

Selvityksen mukaan sähköauton hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 57 grammaa kilometriltä, kun mukaan lasketaan sähköntuotannon keskimääräiset päästöt Euroopassa (well-to-wheels). Uusiutuvan polttoaineen kokonaispäästöt ovat pienimmillään 24 grammaa kilometriltä. Päästöt syntyvät polttoaineen tuotannossa ja kuljetuksessa. Hiilidioksidi, joka vapautuu autolla ajettaessa, kiertää takaisin kasvien kasvuun.

Uusiutuvien polttoaineiden tuomat hiilidioksidipäästövähennykset ovat todellisia ja tätä päivää. Vuonna 2013 tuotetulla Neste Oilin uusiutuvalla NEXBTL-dieselillä pystytään vähentämään hiilidioksidipäästöjä globaalisti määrällä, joka vastaa noin 40 prosenttia Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä.