Maanteiden talvihoitokausi alkaa 1.10.2014: DESTIA HUOLEHTII LIIKENTEEN TURVALLISESTA SUJUMISESTA MAANTEILLÄ

b91dc35300f07e39_800x800ar

Maanteiden talvihoitokausi käynnistyy virallisesti keskiviikkona 1. lokakuuta, jolloin Destian talvihoitokalusto on jälleen valmiina huolehtimaan maanteiden kunnossapidosta. Keltainen kalusto huolehtii ympärivuorokautisesti tiestöllä liukkauden torjunnasta, lumen ja sohjon poistosta, lumi- ja jääpolanteen tasaamisesta sekä liikennemerkkien ja opasteiden puhdistamisesta.

– Keliolojen ennakointi, valmius toimenpiteisiin ja oikea-aikaisesti tehdyt toimenpiteet takaavat onnistuneen talvihoidon. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Kelikeskus ennakoi sään, ja me Destiassa yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistamme, että tiestö pysyy hyvässä kunnossa säästä riippumatta, kertoo Destian kunnossapidosta vastaava johtaja Seppo Ylitapio .

Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Kelikeskus päivystää 24 tuntia vuorokaudessa talven jokaisena päivänä. Yli 10-vuotisen yhteistyön ansiosta muuttuviin sää- ja keliolosuhteisiin voidaan reagoida hälyttämällä auraus- ja liukkaudentorjuntatiimit liikkeelle ennakoidusti juuri oikeaan aikaan.

– Talvihoitokalustollamme on riittänyt töitä Pohjois- ja Itä-Suomessa jo viime viikosta alkaen. Kelikeskuksen tuottamat tehostetut ennuste- ja hälytyspalvelut auttavat meitä töiden suunnittelussa ja olosuhteiden ennakoinnissa, mikä vähentää vaarallisten kelitilanteiden määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta, sanoo Ylitapio.

a623ceb8e6a6a3e4_800x800ar

Ennusteiden laadinnassa apuna käytetään muun muassa kelikameroita, keli- ja säähavaintoja, satelliitti- ja tutkakuvia sekä tiesäämalleja.

– Hälytyspalvelujärjestelmän ansiosta liukkauden torjunta on myös ympäristöystävällisempää. Oikea-aikaisilla tiestön hoitotoimenpiteillä voimme optimoida suolan käyttöä ja välttyä suolauskierteeltä. Lisäksi tiestönhoitokalusto voidaan ohjata nopeammin ja tarkemmin alueille, joihin sitä kulloinkin tarvitaan, toteaa Destian kelikeskuspäällikkö Seppo Kaarto .

Destian hoidossa 50 600 kilometriä tiestöä

Destian markkinaosuus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELYt) kilpailuttamien maanteiden hoidon ja ylläpidon alueellisista palvelusopimuksista on 58 prosenttia. Urakoissa on hoidettavaa tiestöä yhteensä noin 50 600 kilometriä, josta kevyen liikenteen väyliä yhteensä noin 3 100 kilometriä. Lisäksi Destialla on muiden asiakkaiden kanssa noin 30 kunnossapidon urakkaa eri puolilla Suomea.

Liikennevirasto ja alueelliset ELY-keskukset asettavat tiestöllä tarjottavan laatutason. Destia vastaa hoidossaan olevien teiden ympärivuotisesta kunnossapidosta – talvihoitoon liittyen liukkauden torjunnasta, lumen ja sohjon poistosta, lumi- ja jääpolanteen tasaamisesta sekä liikennemerkkien ja opasteiden puhdistamisesta laatuvaatimusten mukaisesti. Toiminnan lopputulosta seurataan jatkuvalla laaduntarkkailulla.