pin-on-places-to-visit.jpg

Matkailuajoneuvotuojat: Kuluttajien luottamus koetuksella?

Matkailuajoneuvoja ensirekisteröitiin vuonna 2021 ennätysmäärä. Siihen peilaten 1–7/2022 lukemat ovat tippuneet 40 %. Rekisteröinneissä mennään edelleen vuoden 2018 hyvällä tasolla ja pelkkä uusien ajoneuvojen myynti ei kerro koko totuutta – toimialalla käytetyille matkailuajoneuvoille on hyvin kysyntää.

Uusia matkailuautoja rekisteröitiin 1–7/2022 yhteensä 836 kpl ja -vaunuja 599 kpl. Kun verrataan Euroopan tasolla ajanjaksoa 1–5/2022 vuoden takaiseen, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ensirekisteröintien vähentyminen on ollut suurta. Esim. Italiassa matkailuvaunujen ensirekisteröinnit kasvoivat samaan aikaan yli 51 % (lähde: Caravanning Industry Association).

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen koetuksella?

Komponenttipula ja uusien ajoneuvojen saatavuusongelmat eivät enää yksin selitä ensirekisteröintien vähentymistä. Esim. epävarmuus taloudessa ja maailmanrauhassa heikentää kysyntää – suurten hankintojen kohdalla ollaan varovaisia. Moni kuluttaja kuitenkin harkitsee uuden ajoneuvon hankintaa, sillä liikkuva koti tuo myös turvaa ja antaa vapauden valita. Matkailuajoneuvo ei ole vain menoerä. Se on elämää.