Ministeri Berner: Ajokortin suoritusvaatimukset uuteen tarkasteluun

Berner, Anne kesk
Anne Berner  Liikenne- ja viestintäministeri (kesk)

Ajokortin suoritusvaatimuksia ryhdytään uudistamaan. Sääntelyä on tarkoitus keventää ja mahdollistaa vaihtoehtoiset opetustavat. Tavoitteena on myös alentaa ajokorttikustannuksia. Lainsäädäntöön kaavaillut muutokset tukisivat hallituksen norminpurkua koskevaa tavoitetta.

– Ajokorttiopetuksen tiukka sääntely Suomessa on muodostunut esteeksi uusien opetus- ja oppimismenetelmien käyttöönotolle. Lakiuudistus avaa mahdollisuudet yksilölliseen opiskeluun, saatavilla olevan tiedon käyttöön ja digitalisaation hyödyntämiseen, Berner toteaa.

Ministeriön asettama ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmä ehdotti vuonna 2014 toimenpiteitä ajokortin hinnan alentamiseksi ja opetusmenetelmien päivittämiseksi. Työryhmä ehdotti alemmissa ajokorttiluokissa muun muassa muutoksia opetuksen pakollisuuteen ja auton ajokortin suorittamisen monivaiheisuuteen. Lakihankkeessa jatketaan uudistustarpeiden tarkastelua.

– B-ajokortin suorittamisen keskihinta on Suomessa noin 2.000 euroa. Uudistuksella halutaan antaa ajokortin suorittamiseen nykyistä enemmän vaihtoehtoja. Ajo- ja teoriakoe säilyisivät joka tapauksessa, mutta opetus- ja oppimismenetelmiin haetaan pakollisen luokkahuoneopetuksen tilalle joustavuutta, Berner sanoo.

Esimerkiksi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ei nykyisellä lainsäädännöllä pystytä juuri hyödyntämään.

Lainsäädäntöhanke käynnistyy elokuussa ja hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn on tarkoitus alkaa syksyllä 2017. Hanke valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.