Parlamentti vahvisti autojen päästömittauksia käsittelevän uuden tutkintavaliokunnan kokoonpanon

Euroopan parlamentti nimitti torstaina 45 jäsentä uuteen tutkintavaliokuntaan, jonka tehtävänä on tarkastella väitteitä autojen päästömittauksia koskevien EU-sääntöjen rikkomuksista. Valiokunta tarkastelee myös väitteitä, joiden mukaan komissio ja jäsenvaltiot ovat laiminlyöneet velvoitteitaan panna EU-säännöt täytäntöön. Tutkintavaliokunta antaa välikertomuksen kuuden kuukauden kuluessa ja lopullisen kertomuksen 12 kuukauden kuluessa työnsä aloittamisesta.

Parlamentti hyväksyi torstaina autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan (EMIS) kokoonpanon. Valiokunta kokoontuu ensimmäisen kerran helmikuussa, jolloin se valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Tutkintavaliokunnan tehtävänä on:

  • tutkia väitettä, jonka mukaan komissio ei ole noudattanut velvoitettaan seurata päästömittauksissa käytettyjä testisyklejä
  • tutkia komission sekä jäsenvaltioiden viranomaisten väitettyä laiminlyöntiä asianmukaisten ja tehokkaiden toimien toteuttamisessa täytäntöönpanon valvomiseksi ja manipulointilaitteiden nimenomaisen kiellon valvomisessa
  • tutkia komission väitettyä laiminlyöntiä todellisia ajo-olosuhteita vastaavien testien nopeassa käyttöönotossa
  • tutkia jäsenvaltioiden väitettyä laiminlyöntiä säännösten antamisessa tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista
  • kerätä ja analysoida tietoja sen selvittämiseksi, oliko komissiolla ja jäsenvaltioilla todisteita manipulointimekanismien käytöstä ennen kuin tilanne tuli ilmi 18.9.2015

Taustatietoa

Tutkintavaliokunta päätettiin perustaa sen jälkeen kun Yhdysvalloissa paljastui, että Volkswagen on käyttänyt NOx-päästöjen määrää vääristävää ohjelmistoa päästötesteissä. Parlamentti vaati lokakuussa hyväksymässään päätöslauselmassa, että komission ja jäsenvaltioiden roolit ja vastuut tutkitaan perinpohjaisesti. Parlamentti kehotti komissiota ja jäsenvaltioita olemaan täysin avoimia siitä, mitä ne tietävät näistä rikkomuksista ja mitä toimia on toteutettu niiden korjaamiseksi.