Rekisterikilpien lukulaite hälyttää tuhansia kertoja kuukaudessa

havainnot_kartalla_10_11_2015

Loka-marraskuun aikana poliisin rekisteritunnusten lukulaitteet havaitsivat käyttökiellossa olevan auton 74 000 kertaa.

Yleisin syy käyttökieltoon oli erääntynyt ajoneuvovero (33 000 havaintoa). Yleisiä käyttökiellon syitä olivat myös suorittamaton määräaikaiskatsastus (23 000 havaintoa) ja liikennekäytöstä poistettu auto (21 000 havaintoa).

Katsastamattomien autojen osuus havainnoista oli suurin Satakunnassa, noin 34 % havaituista käyttökiellossa olevista autoista, ja pienin Etelä-Karjalassa ja Kainuussa, noin 28 % havainnoista.

”Poliisin liikennevalvonnan tekninen kehitys on mahdollistanut käyttökiellossa olevien autojen havaitsemisen liikennevirrasta. Näiden tulosten pohjalta suunnittelemme yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa keinoja, joilla valvonnan automatisointia pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään entistä paremmin”, toteaa Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

”Rekisterikilpien lukulaitteiden avulla poliisi on pystynyt kohdistamaan entistä paremmin valvontaa autoihin ja kuljettajiin, jotka eivät ole kunnossa. Rekisterikilpien lukulaite tulee olemaan erittäin merkittävä laite liikennerikosten ennalta estävyyden lisääjänä. Poliisin pitäisi pystyä keskittymään liikenneturvallisuustyöhön ja voisikin harkita veroluonteisten maksujen valvontatietojen automaattista siirtoa viranomaiselle, joka hoitaisi maksujen perinnän ilman poliisin toimenpiteitä”, toteaa Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.

rajoitteiden_yleisyys_10_11_2015

Trafi ja Liikennevakuutuskeskus tutkivat lukulaitteiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen

Katsastamattomana liikenteestä tavattujen autojen keskimääräinen tekninen kunto on selvästi katsastettuja autoja huonompi. ”Karkean arvion mukaan käyttökiellossa olevia autoja vähentämällä voidaan joka vuosi välttää yksi kuolemaan ja 25 loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta”, toteaa johtava asiantuntija Inkeri Parkkari.

Rekisteritunnusten lukulaitteita testattiin Oulun seudulla kesäkuusta 2014 alkaen. Lukulaitteiden ja tiedotuksen ansiosta käyttökiellossa olevien autojen määrä putosi Oulun seudulla alle puoleen, kun vertailukohtana oli Lahden alue, jolla laitteita ei ollut vielä otettu käyttöön.

Tulokset perustuvat Trafin ja Liikennevakuutuskeskuksen tilaamaan tutkimukseen rekisteritunnusten lukulaitteiden tehokkuudesta liikenneturvallisuustyössä sekä Turvallinen liikenne 2025 -ohjelmassa tehtyyn tutkimukseen katsastamattomana liikenteessä tavattujen autojen kunnosta. Tutkimukset tehtiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä yhteistyössä Trafin ja poliisin kanssa.

Lisätietoja

Tutkimus: Rekisteritunnusten lukulaitteet – liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi