Selvitysmies: Yksityistienpitoon tarvitaan joustavuutta ja uudenlaisia toimintamuotoja

2014-11-05 15_41_54-Julkaisuja 30-2014.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Tienpidon järjestämistapaa yksityisteillä tulisi joustavoittaa ja mahdollistaa myös uudenlaiset toimintamuodot. Valtion ja kuntien avustamasta tienpidosta olisi siirryttävä nykyistä selkeämmin tieosakkaiden ja muiden tienkäyttäjien maksamaan tienpitoon.

Näin ehdottaa selvitysmies Esko Hämäläinen, joka on arvioinut liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä yksityistielain uudistamistarpeita.

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistöjen liikennetarpeita varten perustettuja teitä. Yksityistienpidosta vastaavat tieosakkaat. Uuden yksityistielain tulisi korostaa näitä perusperiaatteita.

Tieosakkaiden päätösvaltaa yksityistiensä käytöstä ja säännöllisen käytön maksullisuudesta olisi selvitysmiehen arvion mukaan lisättävä. Satunnaisen ulkopuolisen tienkäytön tulisi kuitenkin säilyä pääsääntöisesti vapaana ja maksuttomana.

Uuden yksityistielain tulisi edistää entistä tehokkaampaa ja taloudellisempaa tienpitoa. Yksityistienpitoa ei jatkossa perustettaisi avustusten varaan. Investointiavustukset olisivat kuitenkin edelleen tarpeen. Yksityistiet tulisi luokitella uudella tavalla niiden yhteiskunnallisen merkityksen ja toiminnallisuuden perusteella. Tätä luokittelua käytettäisiin mm. investointiavustusten kohdentamisessa.

Yksityisteiden valtionavustusjärjestelmät tulisi selvitysmiehen mukaan yhdistää. Avustukset tulisi suunnata elinkeinoelämän ja asutuksen sekä palvelujen kannalta merkittäville yksityisteille ja suurten metsäalueiden runkoteille. Yksityistieasioiden ja yksityistielain siirtäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle tulisi selvittää.