SISU AUTON KEHITYSOHJELMA ETENEE: SOTILASAJONEUVOTUOTANTO VAHVISTUU – AKSELI MYLLÄRI TOIMITUSJOHTAJAKSI

Vuonna 1931 perustettu Suomen Autoteollisuus Oy, Sisu Auto, on kuluneiden yhdeksän vuosikymmenen aikana tuottanut runsaat 50 000 raskasta SISU-kuorma-, erikois- ja sotilasajoneuvoa mitä erilaisimpiin kuljetustehtäviin sekä kotimarkkinoille että vientiin.

Yhtiön paluu runsas vuosikymmen sitten juurilleen yksityisomisteiseksi yhtiöksi käynnisti laajan kehitysohjelman. Sen tavoitteena oli luoda yhtiölle useita tukijalkoja, jotka vuorollaan kantaisivat yhtiötä markkinoilla tapahtuvien yllättävienkin vaihtelujen yli.

Yhteistyö saksalaisen Daimler Truck AG:n kanssa SISU Polar-kuorma-autojen ja näiden tuotantotavan uudistamiseksi on osoittautunut onnistuneeksi hankkeeksi. Samalla suunnittelupalvelujen tarjoaminen kansainvälisille ajoneuvovalmistajille on johtanut jatkuvaan yhteistyöhön kasvaville markkinoille ajoneuvoja tuottavien paikallisten valmistajien kanssa. Erikoisajoneuvotuotanto tavanomaisista kuljetuksista poikkeaviin tehtäviin on tuottanut uusia ratkaisuja mm. öljykenttien huoltokalustoon sekä kaivoskuljetuksiin, joilla Sisu Auton asiakkaat ovat kyenneet kehittämään omaa toimintaansa merkittävästi tehokkaammaksi.

”Viime vuosien poikkeukselliset tapahtumat, ensin koronapandemian muodossa ja tämän jälkeen koko Euroopan turvallisuustilanteen muuttanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat vaatineet meiltä kaikilta sopeutumiskykyä. Sisu Auton tulevaisuudelle on äärimmäisen tärkeää kyetä viemään eteenpäin yhtiön kehitysohjelmaa ja tinkimättä saavuttaa sille määritetyt tavoitteet”, toteaa yrittäjä Timo Korhonen

Viime vuosina tapahtunut yleisen turvallisuustilanteen muutos on luonut nopeasti kasvavaa kysyntää suojatuille sotilas- ja pelastusajoneuvoille. Tähän tarpeeseen Sisu Auto on kehittänyt vahvasti suojatun, modulaarisen SISU GTP 4×4-tuoteperheen, jossa yhdistyy siviiliajoneuvojen tapaan Sisu Auton erikoisosaaminen, omaa kehitystyötä oleva suojausteknologia ja kilpailukykyinen massatuotettu ajoneuvoteknologia.

-”Ensimmäiset SISU GTP:t toimitettiin Maavoimien ja jalkaväen liikkuvuuden kehittämisen pitkänajan suunnitelmiin liittyviin testeihin vuosi sitten. Nyt nuo viime kesänä toimitetut miehistönkuljetus- ja partioajoneuvot ovat olleet kovassa käytössä kaikkina pohjolan vuodenaikoina. Tämä tukee erinomaisesti mahdollisuuksiamme vastata sotilasajoneuvojen kasvaneeseen kysyntään”, sanoo Sisu Auton sotilasajoneuvoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jyri Ahonen

-”Sisu Auton tuotannollisen toiminnan painopiste on viime vuodet ollut selkeästi SISU Polarsiviilikuorma-autojen tuotannossa. Vuodesta 2011 saakka Sisu Auton palveluksessa toiminut ja keväästä 2019 saakka yhtiötä toimitusjohtajana luotsanneen DI Petri Kanasen, 35, monipuolinen kokemus ja vankka osaaminen kuorma-autoliiketoiminnasta sekä poikkeukselliset henkilökohtaiset ominaisuudet, ovat olleet oleellinen voimavara yhtiön selviytymisessä läpi viime vuosien myrskyisätkin vaiheet”, kertoo Timo Korhonen

Yhtiön tuotannollisen toiminnan painopiste tulee nyt siirtymään sotilas- ja erikoisajoneuvotuotantoon yhtiön uusien tavoitteiden mukaisesti, jonka tueksi yhtiö vahvistaa kykyään tuottaa näitä ajoneuvoja. Tämän tuotantopainotteisen kehityshankkeen ja samalla yhtiön operatiivisen toiminnan johtoon, on 1.7.2022 nimitetty operatiiviseksi johtajaksi Petri Kananen.

-”Sisu Auton toiminta ja sen johtaminen on merkinnyt tuotannon ylläpitämistä jatkuvissa materiaalitoimitusten häiriötilanteissa sekä myös sopeutumista muuttuneeseen vientimarkkinaan. Toiminta on vaatinut niin yhtiön henkilöstöltä kuin yhteistyökumppaneiltamme poikkeuksellista joustavuutta ja yhteistyökykyä. Haluan osoittaa isot kiitokset molemmille tahoille. On ensiarvoisen tärkeää, että hyväksi tuotteeksi osoittautuneelle SISU GTP-ajoneuvoperheelle kyetään nyt luomaan mahdollisimman tehokas tuotantokoneisto vastaamaan markkinoiden vahvaa kysyntää. Otan tämän tehtävän ja sen mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet innolla vastaan”, toteaa operatiivinen johtaja Petri Kananen.

Yhtiön toimitusjohtajaksi on 1.7.2022 nimitetty yhtiön palvelukseen vuonna 2007 astunut ja aiemmin yhtiön operatiivisena johtajana toiminut DI Akseli Mylläri, 37. Hän on työskennellyt useiden Sisu Auton vaativien sotilasajoneuvojen tuotekehitys- ja toimitusprojektien johdossa, merkittävimpänä näistä SISU GTP-projektin johtaminen sen alusta aina tähän päivään saakka.

”Toimitusjohtaja Mylläri on näiden hankkeiden puitteissa työskennellyt asiakasorganisaatioidemme kanssa kehittäen yhteistyömalliamme merkittävästi ja siten hänellä on vahva tausta johtamaan Sisu Autoa tässä markkinamuutostilanteessa lähtiessämme vahvistamaan sotilasliiketoimintaamme”, toteaa Korhonen.

”Sisu Auto on tärkeä osa suomalaista ajoneuvoteollisuutta ja SISU -kuorma-autot ovat erittäin arvostettuja käyttäjiensä parissa. Tämä arvostus on seurausta tuotteista ja palveluista, jotka on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tätä sovelsimme SISU GTP 4×4 –

tuoteperheessä ja nyt jatkamme tätä työtä myös muiden sotilasajoneuvojemme kanssa. Yhtiön kehityssuunnitelman seuraava vaihe rakentuu puolustusvälineliiketoiminnan ympärille ja on hienoa jatkaa tämän liiketoimintamme vahvistamista. Otan johtovastuun kunnioituksella vastaan”, sanoo Sisu Auton uusi toimitusjohtaja Akseli Mylläri.