:SKAL: Suomi on nostamassa polttoaineveroa keskellä energiakriisiä

Kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat nousseet yhtäjaksoisesti yli kymmenen prosentin vuosivauhtia Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan. Polttoaineen hinnan ohella muun muassa kuljetuskaluston pääomakustannukset ovat nousseet merkittävästi. Aiemmin tehtyjen päätösten nojalla Suomi on korottamassa polttoaineveroa vuoden vaihteessa.  – Tässä tilanteessa polttoainekustannusten lisääminen edes vähäisessä määrin on järjetöntä, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Hallitus on vuonna 2019 tekemällään päätöksellä korottamassa niin kutsutun parafiinisen dieselin polttoaineveroa vuoden 2023 alusta kahdella sentillä litralta. Suurin osa dieselin kulutuksesta on parafiinista, joten veronkorotus on nostamassa dieselin hintaa. Päätös veronkorotuksesta tehtiin täysin erilaisissa olosuhteissa ilman näkymää nykyiseen energian ja polttoaineen hintakriisiin. Jokainen sentti lisää polttoaineen hintaan kasvattaa kuljetus- ja logistiikkayritysten kustannuksia 13 miljoonalla eurolla.

– Jos Suomi etenee suunnitelman mukaan, se kulkee aivan eri suuntaan kuin kilpailijamaat. Moni Euroopan maa on alentanut polttoaineveroja EU:n energiaverodirektiivin minimitasolle vastauksena energian hinnan kallistumiseen, Jani Ylälehto SKALista muistuttaa.

Veronkorotus on peruttava budjettiriihessä

SKAL vaatii hallitusta perumaan parafiinisen dieselin veronkorotuksen ja harkitsemaan polttoaineen valmisteveron laskemista EU-minimiin. Polttonesteiden hintaan voidaan poliittisen päätöksenteon myötä vaikuttaa valmisteveron, arvonlisäveron ja jakeluvelvoitteen tasolla. Kaikki nämä keinot on pidettävä keinovalikoimassa. Myös SKALin esittämän, jo päätetyn, ammattidieseljärjestelmän valmistelua on kiirehdittävä. Jos parafiinisen ja aromaattisen dieselin veroero halutaan poistaa, voidaan se tehdä myös kustannusneutraalisti alentamalla aromaattisen dieselin veroa.

SKAL vaatii myös, että vuodelle 2024 suunniteltu jakeluvelvoitteen nostopäätös perutaan vallitsevan kustannuskriisin vuoksi:

– Päätöksiä ei voi tehdä kuplassa ja viedä läpi kuplassa. Hallituksen tulee seurata vallitsevaa aikaa ja tehdä vaadittavia korjausliikkeitä, jotta kilpailukykymme säilyy, Jani Ylälehto muistuttaa.

SKALin mukaan uusiutuvien polttonesteiden käyttäminen on hyvä keino vähentää päästöjä, mutta uusiutuvan maailmanmarkkinahinnan ollessa korkealla saatavuusongelmasta johtuen, sen hintavaikutus on muodostunut liian korkeaksi ja näin haitalliseksi. Jakeluvelvoiteinstrumenttia käytettäessä tulisi ensin huolehtia uusiutuvan polttoaineen riittävästä saatavuudesta, myös kotimaisesta.

Faktaa

  • Tilastokeskuksen 22.8.2022 julkaiseman kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannusindeksin mukaan kuljetusyritysten kustannusnousu heinäkuussa oli 14,3 prosenttia. Dieselöljyn hinta nousi 45 prosenttia edellisvuodesta. Sen vaikutus kokonaiskustannusten nousuun oli 10,4 prosenttia. Kuljetuskaluston pääomakustannukset nousivat 12,5 prosenttia edellisvuodesta.
  • Ennen heinäkuuta kustannusnousu oli tätäkin voimakkaampaa. Kesäkuussa kustannusindeksin vuosinousu oli 18,0 prosenttia.
  • Kansallisesti polttonesteiden hintaan voidaan vaikuttaa valmisteverolla, arvonlisäverolla ja jakeluvelvoitteen suuruudella.
  • Osana väliaikaisia, äkillisen energiahintojen nousun takia tehtäviä toimia, varautumisen ministerityöryhmä linjasi 7.4.2022, että jakeluvelvoitetta alennetaan 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Samassa yhteydessä kuitenkin esitetään myös jakeluvelvoitteen korottamista vuonna 2024. Vuoden 2030 jakeluvelvoitetta nostettaisiin jopa 34 prosenttiin.
  • Pelkästään tämä vuoden 2024 alusta voimaantuleva jakeluvelvoitteen korotus tarkoittaisi kymmenien senttien hinnankorotusta.