Suomalaiset autoilijat huolissaan raskaan kaluston talvirengaslainsäädännön puuttumisesta

8f1b7bde1ad18a3f_800x800ar

Yli puolet, 56 prosenttia suomalaisista autoilijoista on sitä mieltä, että raskaalle kalustolle pitäisi olla talvirengaspakko kuten henkilö- ja pakettiautoille. Suomessa ei nykyisellään ole raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimusmääräyksiä, toisin kuin Ruotsissa ja Norjassa.

Michelin Nordic teetti Suomessa elo-syyskuun vaihteessa kyselytutkimuksen [1] , jossa haettiin vastauksia renkaisiin ja liikenneturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Yksi kysymyksistä kuului: ”Pitäisikö Suomessa, samoin kuin Ruotsissa ja Norjassa, säätää raskaalle kalustolle erityiset talvirengasvaatimukset vastaavasti kuin henkilöautoja varten on?”. Kyselyyn vastanneista 1 050 autoilijasta 588 eli 56 prosenttia ilmoitti kannattavansa talvirengasvaatimusta raskaalle kalustolle.

Suomessa raskaan kaluston rengasvaatimukset ovat samat kesällä ja talvikaudella: kuorma- ja linja-auton sekä raskaan perävaunun renkaiden kulutuspinnan urasyvyyden tulee olla vähintään 1,6 mm. Erityisvaatimuksia talvikaudelle ei ole. Tässä suhteessa Suomen rengasmääräykset ovat eteläeurooppalaisella tasolla, vaikka talviolosuhteet teillämme ovat vähintään yhtä vaativat kuin Ruotsissa tai Norjassa.

Ruotsissa astui 1.1.2013 voimaan raskaan kaluston talvirengasvaatimus, jonka mukaan kuorma- ja linja-auton kaikissa vetävissä pyörissä tulee olla talvirenkaat ajalla 1.12.-31.3. Kulutuspinnan minimisyvyys on 5 mm. Norjassa vaaditaan 1.1.2015 alkaen kuorma- ja linja-autoissa sekä perävaunuissa talvirenkaat kaikilla akseleilla ajalla 15.11.-31.3., ja minimisyvyydeksi on määrätty 5 mm. Molemmissa maissa talvirengasvaatimukset koskevat myös ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Suomessa Autonrengasliitto ry:n asiantuntijaryhmä Tekninen Foorumi julkaisi lokakuussa 2014 muistion, joka sisältää sääntöehdotuksen raskaan kaluston talvikauden rengasvaatimuksista; pyrkimyksenä on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Ehdotuksen mukaan renkaiden urasyvyyden ohjaavilla ja vetävillä akseleilla tulisi olla talvikaudella vähintään 5 mm sekä muilla akseleilla ja perävaunussa vähintään 3 mm. Vetävillä akseleilla tulisi olla joko M+S tai

3PMSF -merkityt talvirenkaat. Uudet vaatimukset koskisivat myös Suomessa liikkuvia ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja. Talvirengaskausi määriteltäisiin samoin kuin henkilöautoille nykyisissä säännöissä, eli joulukuun alusta helmikuun loppuun.

Muistio jätettiin Liikenne- ja viestintäministeriölle. Raskaan kaluston talvirengasvaatimuksia käsiteltäneen eduskunnassa aikaisintaan vuoden 2016 lopulla tieliikennelain kokonaismuutosehdotuksen yhteydessä.

Autonrengasliiton tiedotteet, www.autonrengasliitto.fi : 2.10.2014 Talvirengasmääräyksiä tarvitaan myös raskaalle kalustolle
Tarkempaa tietoa Ruotsin ja Norjan uusista talvirengasmääräyksistä: www.transportstyrelsen.se/vinterdäck
www.vegvesen.no
, Statens vegvesen (Norwegian Public Roads Administration), Raskaiden ajoneuvojen talvirenkaita koskevat uudet määräykset (suomenkielinen pdf)


[1] Michelin Nordic/SIFO puhelinhaastattelu elo/syyskuu 2015