Taksiliikenteen kustannukset nousivat 1,2 prosenttia prosenttia viime vuoden syyskuusta

Tilastokeskuksen mukaan taksiliikenteen kustannukset nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2013 syyskuusta vuoden 2014 syyskuuhun. Invataksiliikenteen kustannukset kohosivat 1,0 prosenttia ja sairaankuljetusliikenteen kustannukset 3,0 prosenttia vuodessa.

Taksiliikenteen kokonaiskustannusten vuosimuutokset 1/2010 – 9/2014, %:

tslhi_2014_09_2014-10-20_tie_001_fi_001

Taksiliikenteen kokonaiskustannusten nousuun vaikuttivat etenkin työvoimakustannusten nousu ja vakuutusmaksujen kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsi polttoaineiden halpeneminen vuoden aikana

Lähde: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit, Tilastokeskus