Taksiliitto: Tämä oli vastuullisen politiikan päivä

Liikenne- ja viestintäministeriö esitti kesäkuun alussa merkittäviä muutoksia taksiliikennelainsäädäntöön. Ministeriön uudessa hallituksen esitysluonnoksessa taksiliikennettä koskevista ehdotuksista on luovuttu. Samaan aikaan valtiovarainvaliokunta on päättänyt, että taksien autoverohuojennusta ei poistetakaan tavallisilta takseilta.

Henkilöliikennelainsäädännön kehittämisessä on otettu selkeä aikalisä ja taksiliikenteen kysymyksiä tarkastellaan uudelleen keväällä. – Olemmekin peräänkuuluttaneet huolellista ja vastuullista lainsäädäntötyötä, jossa päätökset tehdään kattavien vaikutusanalyysien ja kansainvälisten vertailujen pohjalta. Suuria muutoksia ei kannata tehdä hätiköiden, sillä paluuta aikaisempaan ei ole, toteaa Taksiliiton toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki.

Uudessa hallituksen joukkoliikennelainsäädäntöä käsittelevässä esitysluonnoksessa täsmennetään muun muassa pyörätuolien kiinnittämiseen liittyviä vastuita. – Hienoa, että tämänkaltainen ammattimaiselle henkilöliikenteelle kunnianarvoinen asia nostetaan myös lainsäädäntöön, Lauri Säynäjoki kiittelee.

Taksien verohuojennus edesauttaa julkisen liikenteen toimivuutta

Hallitus esitti aikaisemmin, että taksien autoverohuojennuksesta luovutaan pienemmän taksikaluston kohdalla kokonaisuudessaan. Valtiovarainvaliokunta on tänään kuitenkin päättänyt, että huojennus säilytetään 4800 €:n suuruisena. – Valiokunnan päätös on askel oikeaan suuntaan ja antaa viestin siitä, että taksit nähdään olennaisena osana julkista liikennettä. Palvelevathan taksit kaikkialla Suomessa, kaikkina aikoina, Lauri Säynäjoki muistuttaa.

– Taksit mahdollistavat julkisen liikenteen kokonaisvaltaisen toimivuuden ja taksin avulla myös luopuminen omasta autosta on ylipäätään mahdollista. Haluaisin nähdä päivän, jolloin taksiliikenne on verokohtelultaan samanarvoinen muun julkisen liikenteen kanssa. Esimerkiksi linja-autoliikenteeltä ei peritä autoveroa eikä vuotuisia käyttövoimaveroja lainkaan, sanoo Säynäjoki.