Taksilupahallinto esitetään keskitettäväksi neljään ELY-keskukseen

ELY-keskusten liikennevastuualueen johtajien kuukausittaisessa kokouksessa 12.8.2015 päätettiin, että Suomen taksilupahallintoa esitetään keskitettäväksi neljään ELY-keskukseen 1.1.2016 alkaen. Keskittäminen vaatii vielä valtioneuvoston päätöksen ELY-asetuksen muuttamisesta.

Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 8 100 taksiluvan haltijaa, joilla on yhteensä noin 10 000 taksilupaa. Taksilupahallinnon tehtäviin kuuluu muun muassa taksien enimmäislupamääristä päättäminen, lupahake-musten käsittely ja taksilupien peruutusasiat. Näistä tehtävistä vastaa tällä hetkellä yhdeksän ELY-keskuksen liikennevastuualuetta, joista kukin on oman alueensa toimivaltainen lupaviranomainen. Ensi vuoden alusta lähtien taksilupahallinnosta vastaisivat:

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, joka vastaisi jatkossa Etelä-Pohjanmaan liikennevastuualueen taksilupahallinnon lisäksi Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten liikennevastuualueiden taksilupa-asioista.
  • Lapin ELY-keskus, joka vastaisi jatkossa paitsi Lapin myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen taksilupa-asioista
  • Pohjois-Savon ELY-keskus, joka vastaisi Pohjois-Savon lisäksi Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskusten liikennevastuualueiden taksilupahallinnosta sekä
  • Uudenmaan ELY-keskus, jonka toimialue säilyisi ennallaan.

Taksilupahallintoon nimetään valtakunnallinen toiminnan vetäjä, joka vastaa toimintojen kehittämisestä, yhtenäistämisestä ja koordinoinnista.

Muutos lupahallinnon organisoinnissa on tarpeen ELY-keskusten taksilupatehtävissä toimivien resurssien tasaamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi. Tehtävien hallinnollisesta keskittämisestä huolimatta henkilökunnan tehtävät ja työskentelypaikat eivät muutu, vaan kyse on verkostomaiseen toimintaan siirtymisestä. Vaikka taksilupien hallinnointi keskittyy ja uudet taksiluvat myöntää jatkossa Etelä-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskukset, muutoksella ei ole taksiyrittäjän toimintaan muita vaikutuksia.