Taksiyhtiöiden uusi voimavara on taksiyrittäjät

DSC_4589-2

Kajon järjesti yrittäjilleen tilaisuuden, jossa käytiin läpi uuden taksilain antamia mahdollisuuksia, toimintastrategiaa ja laatukriteerejä

Isojen taksiyhtiöiden uusi voimavara on yksittäiset taksiyrittäjät. Tällä hetkellä ajoja on enemmän kuin taksiyritykset pystyvät ajamaan, tämä johtuu pääsääntöisesti alalla vallitsevassa kuljettajapulasta, jolloin taksiyrittäjien tärkeys korostuu voimakkaasti. Taksialan liikevaihto ennen lain muutosta oli n. 1,1 mrd. € ja kokonaiskyytimäärä oli n. 50 miljoonaa kyytiä. Kajonin kokemuksen mukaan taksiliikenteen tehokkuus on lisääntynyt ja tyhjänä ajo vähentynyt taksialan yhtiöillä, aivan kuten taksilain uudistamisella pyrittiinkin.

Kajon on suomalainen perheomisteinen yhtiö. Kajonin tilausjärjestelmän kautta välitetään arkipäivisin n. 3000 erityyppistä kuljetusta asiakkailleen. Automäärän kasvu on näkynyt niin toimitusajoissa kuin tilausmäärissäkin. Taksiliikenteen tilausmäärät ovat Kajonilla lähes kaksinkertaistuneet ja toimitusajat ovat keskimäärin olennaisesti lyhentyneet, jopa 30% vuoden takaisesta. Toimitusajat ovat keskeisin asiakastyytyväisyyden peruspilari.

Kajonin taksivälityksessä on jo nyt lähes 350 autoa. Välityksessä oleva automäärä on tarkoitus kaksinkertaistaa vuoden loppuun mennessä. Kajon lisää yrittäjien ja taksivälityskumppaneiden määrää niin kauan kuin tilausmäärät sitä vaativat. Nykyisellä vauhdilla tarjonta kohtaa kysynnän tavoitteellisella 650 autolla hetkellisesti vuoden vaihteen jälkeen pääkaupunkiseudulla taksiliikenteen kausivaihtelusta johtuen. Taksi Helsingillä ja Lähitaksilla kummallakin on Suomessa n. 1500 autoa. Yhtiöt eivät toistaiseksi ota uusia autoilijoita keskuksiinsa.

Kajon laajentuu myös uusille paikkakunnille, jonne autoilijoita otetaan kyydinvälitykseen. Ensisijaisesti kohteet ovat loppuvuonna Tampere, Turku, Lappeenranta, Oulu ja Jyväskylä sekä Lapin ja Himoksen hiihtokeskukset. Yhtiö käy neuvotteluja useiden muiden pakkakuntien olemassa olevista kokonaispalveluista taksivälitystoiminnoissa. Hankkeena on myös kasvaa kansainvälisillä markkinoilla. Järjestelmä on ainoa koko valtakunnan kattava taksikeskuspalvelu, joka toimii myös globaalisti.