:TAMPEREEN KAUPUNKI: Linja-autojen uudet matkustamonäytöt toimittaa Neonmedia Oy

29342866_10155383574447283_7109939542317876493_n

Kuva: Tampereen Kaupunki

Neonmedia Oy on voittanut tarjouskilpailun linja-autojen matkustamonäyttöjen hankinnasta. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä Cinia Oy, AB THOREB, Jidoka Technologies oy, Neonmedia Oy ja FARA AS. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Neonmedia Oy.

Keskeinen osa hankintaa on linja-autoihin asennettava kahden rinnakkaisen matkustamonäytön ratkaisu, jossa toinen näytöistä toimii joukkoliikenteen informaationäyttönä ja toinen pääosin kaupallisen mainonnan näyttönä. Palvelun hankintakokonaisuuteen sisältyvät bussien matkustamonäytöt ja ohjaus-pc:t, näyttöjen ohjausjärjestelmä, järjestelmän ylläpito ja näyttöjen ohjaus, datayhteydet, laitteistojen asennuspalvelut sekä tarvittavat kiinnittimet ja liittimet linja-autojen rakenteisiin ja sähköverkkoon, laitteistojen huolto- ja ylläpitopalvelut sekä oikeus sähköiseen mainontaan linja-autoissa sisältäen mainosten myyntityön.

Hankintamenettely oli erityisalojen avoin menettely EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa 20.2.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi – portaalissa. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous koostui hinta- ja laatusuhteeltaan parhaasta. Sen maksimipisteet olivat 100 pistettä: hinta max 80 pistettä ja laatu yhteensä max 20 pistettä jakautuen seuraavasti: toimitusaika max 15 pistettä ja laitteiston ominaisuudet max 5 pistettä.

Hankinnan sopimuskausi on noin neljä vuotta alkaen sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuskausi päättyy 10.6.2023, mutta voi jatkua sen jälkeen erikseen sovittaessa toistaiseksi voimassaolevana. Hankinnan arvo on noin 967 750,00 euroa neljän vuoden aikana.

Asiasta päätti Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 11.4.2019.