Tieverkosta entistä sujuvampi – puhelimista kerätään anonyymisti tietoa

DSC02775

 

Kuvaaja: Kerttu Vali

Autoilijat tulevat saamaan jatkossa yhä laadukkaampaa ja ajantasaisempaa tietoa liikenteen sujumisesta tieverkoilla. Liikennevirasto tilaa uudenlaista matka-aikatietopalvelua Soneralta. Kerätyn matka-aikatiedon avulla Liikenneviraston tieliikennekeskukset saavat tietoa siitä, miten liikenne tieverkolla sujuu.

Uudella matka-aikatietopalvelun tavoitteena on helpottaa ja sujuvoittaa liikennettä Suomessa. Uusi palvelu kerää yksittäisten ajoneuvojen matka-aikahavaintoja autoilevien ihmisten puhelimista. Kaikki tietopalvelutuotteet ovat täysin anonyymeja. Palvelun toteutusta on kehitetty yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.

”Uuden järjestelmän avulla analysoidaan liikenteen sujuvuutta ja autojen liikkumista tieverkostossa. Aikaisemmin tietoa kerättiin tiekameroiden avulla. Kamerat eivät kuitenkaan toimineet riittävän hyvin Suomen sääoloissa. Jatkossa puhelimista kerättävän tiedon uskotaan toimivan kaikissa keliolosuhteissa”, kertoo liikenteen palvelut –osastolta yksikön päällikköJuuso Kummala Liikennevirastosta.

Tiedon avulla voidaan havaita häiriöitä ja tiedottaa niistä edelleen tienkäyttäjille sekä tarvittaessa ohjata liikennettä esimerkiksi laskemalla nopeusrajoitusta.

”Kun Liikenneviraston tieliikennekeskus tiedottaa asiasta, pystyy autoilija tiedon avulla muuttamaan reittiään tai ajankohtaa, jolloin lähtee liikenteeseen. Autoilija voi parhaimmillaan jopa välttää ruuhkat”, sanoo Kummala

Sujuvuustiedot ovat ajantasaisesti nähtävillä kartalla myös Liikenneviraston liikennetilannepalvelussa, josta autoilija pystyy katsomaan tämän hetkisen tilanteen liikenteestä.

Sonera kerää tiedot Liikenneviraston käyttöön. Tämä tehdään täysin anonyymisti. Laitetta pystytään seuraamaan ainoastaan, jos se käyttää mobiiliverkkoa aktiivisesti. Ihmisiä tai heidän puheluitaan ja verkon käyttöään ei seurata. Tavoitteena ei ole yksittäisten autojen seuranta vaan liikennevirran sujuvuuden seuranta.

”Haluamme olla mukana edistämässä tieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Olemme selvittäneet, millaisia palveluja kuluttajat toivovat ollessaan liikkeellä ja Matkalainen-palvelu on ensimmäinen askel vastaamaan näihin toiveisiin”, sanoo Jouni Sintonen Sonerasta.

Ajantasaisen seurannan, tiedottamisen ja liikenteenohjauksen lisäksi tietoa voidaan jälkeenpäin käyttää liikennejärjestelmän suunnittelussa. Kerätty sujuvuustieto antaa tärkeää tietoa siitä, miten nykyinen tieverkko toimii ja missä on suurimmat sujuvuusongelmat. Tiedon avulla tieverkosta kehitetään entistä sujuvampi.