Tilastot 2021: Verohallinto määräsi autoveroa maksuun 493 miljoonaa euroa

Autoveroa määrättiin maksuun 134 000 ajoneuvosta vuonna 2021. Valtaosa autoverosta määrättiin uusista henkilöautoista. Verohallinto julkaisee autoverotilastoja nyt ensimmäistä kertaa avoimena datana. Tilastot ovat hyödynnettävissä vero.fistä löytyvästä tilastotietokannasta.  

Autovero maksetaan kertaluonteisesti ajoneuvosta, jota ei ole Suomessa aiemmin rekisteröity tai otettu käyttöön. Ajoneuvoveroa maksetaan puolestaan liikennekäytössä olevista ajoneuvoista vuosittain. Ajoneuvoveron keräämisestä vastaa Traficom, eikä sen määrä näy Verohallinnon nyt julkaisemissa tilastoissa.

– Autovero on suhdanneherkkä vero. Sen tuotto riippuu erityisesti uusien autojen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä sekä verotettavien ajoneuvojen määrästä. Viime vuonna määrättyjen autoverojen määrää pienensivät myös ruuhkat autoveroilmoitusten käsittelyssä, autoverotilastoista vastaava ylitarkastaja Jenna Lempiäinen kertoo.

Käsittelyruuhkat alensivat määrättyjä autoveroja noin 100 miljoonalla eurolla, mikä tulee näkymään vuoden 2022 tilastoissa. Toinen autoveron määrää tilapäisesti vuonna 2021 laskenut syy oli, että tietojärjestelmämuutosten seurauksena Verohallinto ei muodostanut autoveropäätöksiä lainkaan vuoden 2021 tammikuussa.

Eniten verotettiin bensiiniautoja tai ajon aikana latautuvia bensiinihybrideitä: autovero 214 miljoonaa euroa

Eniten verotetut uudet henkilöautot, lukumäärä

  1. Bensiinikäyttöiset autot ja ajon aikana latautuvat bensiinihybridit, yhteensä 54 000 autoa (osuus autoverotetuista uusista henkilöautoista 58 %).
  2. Lataushybridit, yhteensä 19 000 autoa (osuus autoverotetuista uusista henkilöautoista 20 %).
  3. Dieselkäyttöiset autot ja ajon aikana latautuvat dieselhybridit, yhteensä 10 000 autoa (osuus autoverotetuista uusista henkilöautoista 11 %).

Täyssähköautojen osuus uusista verotetuista autoista oli 9,5 prosenttia.

Eniten verotetut uudet henkilöautot, maksetun autoveron määrä

  1. Bensiinikäyttöiset autot ja ajon aikana latautuvat bensiinihybridit, autoveroa kerätty yhteensä 214 miljoonaa euroa.
  2. Dieselkäyttöiset autot ja ajon aikana latautuvat dieselhybridit, autoveroa kerätty 70 miljoonaa euroa.
  3. Lataushybridit, autoveroa kerätty 38 miljoonaa euroa.

Käytetyistä henkilöautoista puolestaan eniten verotettiin (41 %) dieselkäyttöisiä autoja, kun mukaan luetaan myös ajon aikana latautuvat dieselhybridit.

–  Käytettyjen henkilöautojen joukossa dieselkäyttöisten autojen osuus oli siis merkittävästi suurempi kuin uusien henkilöautojen joukossa, Lempiäinen sanoo.

Käytetyistä dieselkäyttöisistä henkilöautoista määrättiin autoveroa vuonna 2021 yhteensä 46 miljoonaa euroa (53 % käytettyjen henkilöautojen autoverosta).

Uusissa dieselhenkilöautoissa suurin keskimääräinen autovero  

Mitä enemmän ajoneuvo tuottaa hiilidioksipäästöjä, sitä korkeampi autovero uudelle ajoneuvolle määrätään.

– Jos tulevaisuudessa uusien vähäpäästöisten autojen määrä lisääntyy, se pienentää autoverosta kertyvien eurojen määrää, Lempiäinen sanoo.

Henkilöautoista viime vuonna eniten autoveroa määrättiin uusista diesel- tai ajon aikana latautuvista dieselhybridi-henkilöautoista, keskimääräinen autovero oli 7058 euroa. Matalin autovero henkilöautoista on sähköautoilla.

Autovero lasketaan ajoneuvon verotusarvosta, joka perustuu ajoneuvon myyntihintaan Suomen markkinoilla. Veroprosentti määräytyy henkilö- ja pakettiautoilla auton valmistajan ilmoittaman CO2-päästön mukaan ja moottoripyörillä iskutilavuuden mukaan.

Tilastoartikkeli: Autoverotus vuonna 2021 – vero.fi

Autoverotus – vero.fi