TRAFIN ANTAMAT LAATUARVOSANAT OVAT HARHAANJOHTAVIA ASIAKKAILLE – Katsastusala peräänkuuluttaa todellisia laatumittareita

Katsastusala pitää Trafin julkaisemia katsastusasemien laatuarvosanoja harhaanjohtavina. Arvosanat eivät anna asiakkaille todellista kuvaa asemien laadusta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 26.1. julkistanut tekemänsä tilaston katsastusasemien laadusta vuodelta 2014. Tilasto perustuu pääosiltaan yksittäisten katsastusasemien havaitsemien vikojen määriin eri-ikäisillä autoilla, joita verrataan koko maan kaikkien katsastusasemien vastaavan ikäisten autojen keskiarvoon. Tilastosta muodostetaan kullekin katsastusasemalle arvosana väliltä 0 10. Mitä enemmän asema ylittää keskiarvon, sitä parempi on aseman saama arvosana.

Käytännössä Trafin käyttöönottama malli olettaa, että kaikissa samanikäisissä autoissa on yhtä paljon vikoja. Trafin malli ei huomioi millään tavalla auton merkkiä ja mallia, ajomäärää, auton mahdollista huoltoa ennen katsastusta, auton käyttöolosuhteita eikä auton käyttäjää tai käyttötarkoitusta.

Todellisuudessa auton vikaantumiseen ja sitä kautta myös yksittäisen katsastusaseman vikatilastoihin vaikuttaa lukuisia muitakin tekijöitä, kuin pelkkä auton ikä. Asemilla siis voi olla ja lähes aina onkin perusteltu syy tilastopoikkeamiin. Trafin julkaisema arvosana sellaisenaan ei siten kerro mitään aseman todellisesta laadusta.

Trafin julkaisema laatuarvio on hyvä työväline katsastusasemien omaan laadunkehitykseen. On kuitenkin tiedostettava, että se pahimmassa tapauksessa ohjaa vikojen havaitsemiseen tilastoperusteella unohtaen oikeat viat. Tämä jos ja kun aseman tavoitteena on vain tilastollinen keskiarvo. Tällainen kehitys ei ole suotavaa kenenkään kannalta.

Katsastusalan näkemyksen mukaan Trafin tapa asettaa asemat laadulliseen paremmuusjärjestykseen pelkästään tilastojen perusteella antaa katsastusasiakkaille virheellisen kuvan asemien laadusta. Kaikkien yksittäisten asemien vikatilastot eivät edes teoriassa voi ylittää keskiarvoa tai olla edes keskiarvossa, kuten Trafin julkaisema laatuarvosana-malli antaisi olettaa. Lisäksi tilastojen julkistuksella voi olla negatiivisia seurauksia laadukkaasti toimivalle, mutta huonon arvosanan saaneelle yksittäiselle yritykselle. Trafin julkaisemat arvosanat ohjaavat helposti asiakaskäyttäytymistä.