Vaalimaan uusi tavaraliikennekeskus vihittiin käyttöön

2014-vaalimaan-tavaraliikennekeskus-2.12.14

Tullin pääjohtaja Leo Nissinen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen avasivat virallisesti Vaalimaan uuden tavaraliikennekeskuksen tiistaina 2.12.2014.

Uuden tavaraliikenteen keskuksen rakennuskustannukset olivat noin 18 miljoonaa euroa. Ne sisältävät uuden rakennuksen tavaraliikenteelle sekä raskaan liikenteen tarkastusrakennuksen ja lisäksi alueelle vaadittavan tiestön sekä laiteinvestoinnit. Uusi tavaraliikenteen keskus mahdollistaa jopa puolen miljoonan rekan käsittelemisen vuosittain.

–    Uudistettu tulli- ja raja-asema on osoitus siitä, että Suomen hallituksella on ollut tahto ja valmius panostaa Suomen ulkomaankaupan ja kansalaisten liikkumisen kannalta keskeisiin rajahankkeisiin taloudellisesti niukoista ajoista huolimatta, kertoi Tullin pääjohtaja Nissinen puheessaan.

–    Vaikka itäliikkuvuus on kääntynyt odotetusta 10 % kasvusta -20 % laskuun, pitkäjänteistä kehittämis- ja selvitystyötä on tärkeää jatkaa. Tässä tilanteessa rajaliikenteen sujuminen on erityisen tärkeää, jotta aiempaa pienemmästä joukosta venäläisiä loma- ja ostosmatkailijoita yhä useampi valitsisi Suomen matkakohteekseen, jatkoi Nissinen.

Samanaikaisesti tavaraliikennekeskuksen avauksen kanssa Vaalimaalla otetaan käyttöön Rajavartiolaitoksen ja Tullin välisen yhteistoiminnan ns. Nuija I-toimintamalli. Nuija I -toimintamallissa Tulli hoitaa tavaraliikennekeskuksessa tulliselvityksen lisäksi myös raskaan liikenteen kuljettajien rajatarkastukset. Käytännössä tämä näkyy siten, että Tulli tarkastaa tavaraliikennekeskuksessa niin tavara-asiakirjat kuin kuljettajien passitkin.

Joulukuussa otetaan käyttöön myös kuusi uutta maasta lähtevää henkilöliikenteen kaistaa. Tarkoitus on, että kaikki 12 lähtevän henkilöliikenteen uutta kaistaa ovat valmiina käyttöön ensi vuoden alun aikana. Lisäkaistojen tuomaan lisätarkastusten tarpeeseen vastataan ottamalla myös Nuija II -toimintamalli soveltuvin osin käyttöön Vaalimaalla vuoden vaihteessa. Tässä toimintamallissa rajavartiolaitos vahvistaa henkilöliikenteessä matkustajien tax free –kuitteja ja kauppalaskuja Tullin ohella ja lukuun.

Nissinen kertoi puheessaan tavaraliikennekeskuksen tärkeydestä:
–    Sujuva rajaliikenne auttaa myös Venäjälle suuntautuvaa ja sieltä tulevaa tavaraliikennettä ja on tuomassa sen myötä taloudellista toimeliaisuutta rajan molemmin puolin. Nyt tavaraliikenteessä Vaalimaa-Torfjanovkan rajanylityspaikalla on hyvät mahdollisuudet päästä rekkaliikenteessä Maailman tullijärjestön suositukseen eli kahden tunnin kokonaisrajanylitysaikaan ilman rekkajonossa seisomista.

Investoinnit rajanylitysliikenteeseen jatkuvat tämänkin jälkeen. 500 auton rekkaparkkia ryhdytään rakentamaan vuoden 2015 aikana ja se on tarkoitus ottaa sorapintaisena käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Myös vuoden 2018 loppuun mennessä valmistuva moottoritien Hamina-Vaalimaa osuus sujuvoittaa liikennettä entisestään.