Vantaan bussilinjasto uudistuu elokuussa 2015 – uusien linjojen liikennöitsijät valittu

Vantaan bussilinjasto uudistuu perusteellisesti 10. elokuuta 2015, kun HSL:n liikenteessä siirrytään syysaikatauluihin. Heinäkuussa 2015 avautuva Kehärata ja uudet bussilinjat muodostavat joukkoliikenteen kokonaisuuden. Kehärata luo Vantaan tiheästi liikennöidyn runkoyhteyden. Bussit toimivat liityntälinjoina Kehäradan uusille asemille. HSL:n hallitus ratkaisi kokouksessaan 18.11. tarjouskilpailun, jossa valittiin Vantaan uusien bussilinjojen liikennöitsijät. Tarjouskilpailun kohteena oli noin 12 prosentin osuus koko HSL:n liikenteestä, jonka arvo vuosikustannuksina on noin 35,4 miljoonaa euroa.

Uusia busseja uusille linjoille

Syysliikenteen alussa liikenteeseen tulee 79 uutta bussia. Vuonna 2016 kalusto uudistuu vielä yhdellätoista bussilla ja vuonna 2019 edelleen viidellä uudella autolla.  Syksyn 2015 uudet autot ovat vähäpäästöisiä E6-normin täyttäviä autoja, mikä alentaa tuntuvasti lähipäästöjä. Aiemmin parhaan EEV-päästöluokan busseihin verrattuna typen oksidit laskevat viidennekseen ja hiukkaspäästö puolittuu. Yksitoista busseista on energiatehokkaita kevytrakennebusseja, joiden CO2-päästöt ovat vähintään viidenneksen alhaisemmat kuin normaalien dieselbussien.

Uudessa kalustossa on otettu huomioon myös matkustusmukavuus ja turvallisuus. Bussit on varustettu matkustamon ilmastoinnilla, automaattisella palonsammutusjärjestelmällä ja ajotavan seurantajärjestelmällä. Kuljettajien työturvallisuutta parantavat turvaohjaamo ja kameravalvonta.

Vantaan bussilinjaston uudistus

Vantaan joukkoliikennelinjaston uudistamista on valmisteltu keväästä 2011 lähtien. Tavoitteena on ollut bussiliikenteen mukauttaminen syksyn 2015 tilanteeseen, jossa Kehäradan junat toimivat joukkoliikenteen pääyhteytenä monilla alueilla. Koska Kehäradan liikennöinti kasvattaa junaliikenteen kustannuksia, bussiliikennettä on jouduttu vastaavasti vähentämään, jotta joukkoliikenteen kokonaiskustannustaso ei kasva nykyisestä merkittävästi.

Ensisijaisesti junalla liikennöidään poikittaista liikennettä Tikkurilan ja Myyrmäen välillä. Myös bussiyhteydet Tikkurilasta ja Myyrmäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle korvautuvat junayhteydellä. Bussiliikenteen tarjontaa on pyritty parantamaan Kehäradan asemien liityntäliikenteessä sekä uusien asuin- ja työpaikka-alueiden vuorotarjontaa lisäämällä.

Bussilinjastoa on suunniteltu neljässä alueellisessa suunnitelmaprojektissa, joiden pohjalta on muodostettu koko Vantaan kaupungin kattava linjastosuunnitelma. Kehäradan junaliikenne ja Vantaan bussilinjasto muodostavat kokonaisuuden niin liikenteen järjestämisen kuin kustannusten näkökulmasta. Koko Vantaan kattavasta linjastosuunnitelmaluonnoksesta pyydettiin kesällä 2013 lausunnot HSL:n jäsenkunnilta Talous- ja toimintasuunnitelman 2014–2016 yhteydessä. Lausuntokierroksen jälkeen linjastosuunnitelmaluonnokseen on tehty useita muutoksia toimivan kokonaisuuden varmistamiseksi sekä kustannusten pitämiseksi sovitulla tasolla.

Lisätietoja Vantaan linjastouudistuksesta

 

Vantaan uudet liikennoitsijät