Viranomaisyhteistyö tieliikennekeskuksissa takaa sujuvan ja turvallisen liikenteen

1522340_1436680386562948_66012446_n

Sujuvaan ja turvalliseen liikenteeseen tarvitaan viranomaisten yhteistyötä. Liikenneviraston tieliikennekeskusten ja muiden viranomaisten väliseen yhteistyöhön panostetaan aikaisempaa enemmän. Kehitystä on tapahtunut erityisesti viranomaisten välisessä tiedonkulussa. Pääasiassa yhteistyötä tehdään poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupunkien kanssa.

Viranomaisyhteistyön tärkeys korostuu häiriönhallinnassa, joka on yksi tieliikennekeskusten keskeisimmistä tehtävistä. Liikenneonnettomuuden sattuessa häiriöhallinta tukee pelastustoimia sekä poistaa onnettomuuden aiheuttamia häiriöitä. Keinoina käytetään liikenteen ohjaamista ja onnettomuuksista tiedottamista. Tavoitteena on välttää seurannaisonnettomuuksia ja mahdollistaa liikenteen sujuvuus myös häiriötilanteissa.

Lisäksi häiriöhallinnalta vaaditaan  sujuvaa viranomaisyhteistyötä tieliikennekeskuksen, poliisin, hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen kesken.

”Viranomaisyhteistyöllä saadaan aikaan kustannustehokkaampaa toimintaa paremman tilannekuvan ja nopeamman tiedottamisen kautta. Nämä vaikuttavat suoraan tielläliikkujien liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen”, kertoo tieliikenteen ohjausyksikön päällikkö Sami Luoma .

Yhteistyötä jopa saman katon alla

Tieliikennekeskukset toimivat neljällä paikkakunnalla: Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Helsingin toimipisteessä viranomaisyhteistyötä Liikenneviraston kanssa tekevät poliisi, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, HSL ja Ilmatieteenlaitos. Oulussa yhteistyötä tehdään poliisin ja Oulun kaupungin kanssa. Turun toimipisteessä yhteistyö sujuu yhdessä Turun kaupungin kanssa. Tampereen toimipisteessä viranomaisyhteistyötä tehdään Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa, ja vuodenvaiheessa yhteistyö syvenee entisestään, kun toimijat siirtyvät saman katon alle.

Poliisin toiminen samoissa tiloissa tieliikennekeskuksen kanssa mahdollistaa liikenteessä tapahtuvien häiriötilanteiden ennaltaehkäisevän havainnoinnin, kun poliisipartioiden on mahdollista aktiivisemmin tiedottaa tieliikennekeskusta mahdollisista vaaratilanteista liikenteessä. Kaupunkien operaattoreiden toiminen samoissa tiloissa muiden kanssa parantaa taas maantie- ja katuverkon rajapinnassa tapahtuvien häiriötilanteiden hallintaa. Eri tahojen erityisosaamista, kuten lainsäädännön ja tietojärjestelmien tuntemusta, voidaan hyödyntää kätevämmin, kun työtä tehdään samoissa tiloissa.

Sujuvaa liikennettä

Tieliikennekeskusten tehtävänä on valvoa valtion teitä ja huolehtia alueellisesti liikenteen sujuvuudesta sekä operatiivisesta liikenteenohjaamisesta. Keskusten toimenkuvaan kuuluvat liikenteen ja sääolosuhteiden seuranta, liikenteen ohjaaminen, ajantasaisen tilannekuvan ylläpitäminen, tienpidon tukeminen ja häiriönhallinta yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Tieliikennekeskuksista pystytään ohjaamaan lisäksi vaihtuvia nopeusrajoituksia, tietunneleita ja avattavia siltoja.

Tieliikennekeskukset ottavat vastaan myös tienkäyttäjien palautteita koskien liikennettä haittaavia ja vaarantavia tilanteita sekä välittävät tiedon tarvittaessa eteenpäin.

Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa