Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -hankkeen urakoitsijaksi Skanska Infra Oy

10395842_864626266895632_586524339608610746_n

Vt 6 Taavetti-Lappeenranta -tiehankkeen kehitysvaihe alkaa maaliskuussa. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen urakoitsijaksi on valittu Skanska Infra Oy. Urakan kehitysvaihe kestää syksyyn 2015, jonka jälkeen Liikennevirasto päättää hankkeen siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Toteutusvaihe päättyy ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan liikenteelle v. 2018.

Valtatie 6 on merkittävä Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkän matkan liikennettä, ja on samalla tärkein väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille.

Taavetti-Lappeenranta -osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on kokonaisuudessaan 28 km pitkä. Tästä 12 km on kokonaan uutta tietä kun Jurvalan taajama kierretään.

Parantamistoimenpiteet poistavat ruuhkia ja luovat huomattavasti paremmat edellytykset liikenteen sujuvalle kulkemiselle. Toimenpiteillä myös nostetaan tien turvallisuustasoa. Ympäristöhaittoja vähennetään melu- ja pohjavesisuojauksilla.

Vt6 Taavetti–Lappeenranta-hanke toteutetaan allianssimallilla

Kumppanuuteen perustuvassa toimintamallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Allianssissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Yhtä lailla kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit ja hyödyt jaetaan ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssimalli hyödyntää eri toimijoiden osaamista tehokkaasti: esimerkiksi urakan toteuttamisessa roolituksista sovitaan yhteisesti parasta mahdollista osaamista hyödyntäen. Myös uusia ideoita voidaan sujuvammin jalostaa ja testata sekä ottaa käyttöön työtä helpottavia ratkaisuja.

Allianssimallin tukema tiivis yhteistyö mahdollistaa hankkeen saumattoman etenemisen myös ajallisesti sekä tuo mahdollisuuden saavuttaa säästöjä.

Allianssiurakan suunnittelijana toimii Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

Hanke verkossa

www.liikennevirasto.fi/taavettilappeenranta

www.facebook.com/taavettilappeenranta