AUTOLIITTO: Jos toit auton vuonna 2012, on kiire hakea veronoikaisua

Vuonna 2012 verotettujen, käytettynä maahantuotujen autojen verotuksen oikaisupyyntöjen määräaika umpeutuu vuodenvaihteessa.

Suomen autoverotus muuttui vuonna 2008 päästöperusteiseksi ja Tulli määritteli myös ennen tätä vuotta käyttöönotetuille tuontiautoille autoveron uuden lain mukaisesti. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosi sitten tekemän päätöksen mukaan käytettynä maahantuotuun autoon ei saa kuitenkaan soveltaa ankarampaa verotusta, kuin sitä, joka oli voimassa kun auto on rekisteröity ensi kertaa EU:ssa.

Jos auto on ensirekisteröity ennen vuotta 2008, mutta maahan tuotaessa Tulli on verottanut sitä vuonna 2008 voimaan astuneen verotaulukon mukaisesti, voi auton maahan tuonut henkilö olla oikeutettu veronpalautukseen. Tämä koskee lähinnä autoja, joissa päästöt ovat olleet keskimääräistä suurempia.

Oikaisuhakemuksen tekemisessä on kuitenkin jo kiire, jos on tuonut auton Suomeen vuonna 2012. Määräaika umpeutuu vuodenvaihteessa.

Yksilöidyssä, auton ja siitä tehdyn veropäätöksen tiedot sisältävässä oikaisupyynnössä tulee vaatia verotuksen oikaisua voimassaolevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaiseksi.

Oikaisuhakemuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tulli.fi.

Tullin sivuilla on lista autoverotukseen teydyistä muutoksista vuosien varrelta osoitteessa:

www.tulli.fi/fi/yksityisille/autoverotus/KHO_2014_182/henkiloauto/index.jsp