Gasum käynnistää 100 000 euron innovaatiokilpailun puhtaamman liikenteen puolesta

1966272_593819020746844_6483161651252113438_o

Energiayhtiö Gasum järjestää toista kertaa Hyvän ilman lintu -nimisen avoimen innovaatiokilpailun. Tällä kertaa etsitään ideoita eri aloilta luonnonkaasun maantieliikennekäyttöön.  Jaossa on 100 000 euron palkintosumma.

Liikenne tuottaa noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmansaasteongelmat ovat arkipäivää suurimmissa kaupungeissa. Muun muassa rikkidioksidi, typen oksidit ja pienhiukkaset ovat haitallisia paitsi ympäristölle myös terveydelle.

Luonnonkaasuratkaisuja tarjoava Gasum näkee maa- ja biokaasussa paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi biokaasu on täysin uusiutuva ja kotimainen energianlähde, jonka elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 80 % pienemmät kuin bensiinillä.

”Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että päästövähennystavoitteet voidaan saavuttaa ja että kaupunkiemme ilmanlaatu paranee”, Gasumin strategia- ja yritysvastuujohtaja Sari Siitonen sanoo.

Haussa toteuttamisvalmiita ideoita puhtaampaan liikenteeseen

Gasum käynnistää tänään Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun, joka haastaa kehittämään uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja luonnonkaasun liikennekäyttöön. Ideoita kerätään vuoden loppuun asti, ja niitä kehitetään yhdessä asiantuntijoiden kanssa ensi kevään mittaan. Voittaja voi kuitata finaalivaiheessa kesäkuussa 2015 jopa 100 000 euroa.

Gasum järjestää Hyvän ilman lintu -kilpailun nyt toistamiseen. Tällä kaudella aihe haluttiin rajata maantieliikenteeseen, mutta lähestymistapaa sen sijaan laajennettiin:

”Idea voi olla vaikka tekninen ratkaisu, palvelukonsepti tai markkinointi-innovaatio. Toinen merkittävä ero kahden vuoden takaiseen kilpailuun on, että nyt painopiste on selkeästi sellaisissa projekteissa ja hankkeissa, jotka voidaan käynnistää nopealla aikataululla yritysvetoisesti tai perustamalla uusia startupeja”, Siitonen sanoo.

Kilpailun arviointiraatiin kuuluvat Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtaja, vuorineuvos Juha Rantanen, professori Petri Parvinen(Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitos), professori Kalevi Ekman(Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu), Mighty Eagle Peter Vesterbacka (Rovio Entertainment), Dodo ry:n hallituksen jäsen Jaakko Lehtonen sekä Gasumin edustajina toimitusjohtaja Johanna Lamminen, strategia- ja yritysvastuujohtaja Sari Siitonen ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Jussi Vainikka.

Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailu lyhyesti

  • Energiayhtiö Gasumin kilpailu luonnonkaasun liikennekäytön lisäämiseksi. Kilpailussa esitetyt ratkaisut voivat olla teknisiä innovaatioita tai esimerkiksi infrastruktuuriin, markkinointiin tai liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä innovaatioita.
  • Kilpailu on avoinna vähintään kolmen hengen ryhmille (pois lukien Gasumin henkilöstö perheineen). Ryhmät voivat koostua yrityksistä, tutkijoista ja yksityisistä henkilöistä.
  • Kilpailu alkaa 28.10.2014 ja päättyy 9.6.2015 voittajan julkistamiseen. Kilpailun vaiheet: ilmoittautuminen ja ideoiden jättäminen 28.10.–31.12., minkä jälkeen toteutetaan esikarsinta ja tulosten ilmoittaminen osallistujille 31.1.2015 mennessä. Ideoiden syventämisvaiheen ja loppuarvioinnin jälkeen voittaja/voittajat julkistetaan 9.6.2015.
  • Kilpailun palkintoina jaetaan jopa 100 000 euroa 1–3 parhaalle idealle.
  • Lisätietoa ja kilpailusäännöt www.gasum.fi/hyvanilmanlintu
  • Innovaatiokilpailun Facebook-sivut: www.facebook.com/hyvanilmanlintu
  • Lisätietoa kaasun liikennekäytöstä: www.gasum.fi/puhtaampiliikenne