Autotuojat ry: Autojen romutusikä Suomessa Euroopan ennätystasoa

Car_Breakers_Yard,_Railway_Street,_Grimsby_-_geograph.org.uk_-_532632

Kuvaaja: David Wright

Romutettavan auton keski-ikä on Suomessa yli 20 vuotta, kun se EU:ssa keskimäärin on 15 vuotta. Romutusikä on viime vuosikymmenen aikana kasvanut lähes kahdella vuodella.  Maassamme on EU:n toiseksi korkein autovero. Se toimii kuluttajalle kannustimena pitää ja korjata autoa mahdollisimman pitkään. Romutusiällä ja romutettavien ajoneuvojen määrällä on yhteys ensirekisteröintien määrään – mitä enemmän uusia ajoneuvoja hankitaan, sitä enemmän kannasta myös poistuu vanhoja autoja.

Henkilöautokannan vanheneminen kiihtyy

Autokannan keski-ikä on kasvanut viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana lähes 4 prosentin vuosivauhdilla. Vuosina 2000 – 2008 ensirekisteröitiin keskimäärin 135 000 uutta henkilöautoa, mutta vuoden 2008 jälkeen uusia autoja on hankittu selvästi vähemmän, keskimäärin 110 000 vuodessa. Viime vuonna ensirekisteröintien määrä laski alle 104 000:n. Ensirekisteröintien kehitys heijastuu autokannan keski-ikään, joka on kasvanut vuosina 2008–2013 noin 10 %. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli vuoden 2013 lopussa 11,2 vuotta. Alueellisesti autokannan ikäerot ovat suuria, esimerkiksi monissa Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Itä-Lapin kunnissa yli 40 % autoista on yli 15-vuotiaita. Liitteenä olevissa kartoissa on kuvattu tarkemmin autokannan ikää eri alueilla.

Autokannan keski-ikä kääntyy laskuun vasta kun ensirekisteröintien määrä kasvaa noin 150 000:een ja samaan aikaan autojen kierrätystahti kiihtyy. Tässä auttavat esimerkiksi romutuspalkkiokampanja ja auton hankinnan verotuksen alentaminen.

Päästöjen vähentämiskehitys ja liikenneturvallisuuden paraneminen hidastuvat

Uusien autojen pakokaasupäästöt ja energiankulutus ovat huomattavasti iäkkäitä autoja pienempiä. Keskimääräinen suomalainen auto kuuluu EURO 3 -päästöluokkaan, kun EU:n alueella puolestaan keskivertoautot täyttävät EURO 4 -määräykset. Liikenteessä on edelleen noin 115 000 bensiiniautoa ilman katalysaattoria. Tällä hetkellä valmistettavien uusien autojen päästöt alittavat EURO 6 -raja-arvot.

Autojen korkea ikä ei vaikuta vain päästöihin. Uusien autojen liikenneturvallisuus on parantunut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Teknisten innovaatioiden, kuten ajonvakausjärjestelmän (ESC) ja turvatyynyjen, yleistyminen on vähentänyt selvästi liikennevahinkojen vakavuusastetta. 2000-luvulla yleistynyt ESC-järjestelmä on vasta noin kolmanneksessa teillämme liikkuvista autoista.

Lisätietoja EURO -luokituksesta löydät ACEA:n sivuilta