A-Katsastus-konserni organisoi toimintojaan uudelleen ja aloittaa Suomessa yt-neuvottelut

A-Katsastus_katsastaja_ratin_takana_4256x2832

A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-asemat Oy:n sekä Ajovarma Oy:n työntekijöiden edustajille on tänään annettu yt-lain mukainen neuvotteluesitys, joka johtuu taloudellisista, tuotannollisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvistä syistä.

”Suomen katsastusmarkkinoiden muutos jatkuu edelleen ja liiketoimintaympäristö muuttuu samanaikaisesti nopeasti myös muilla edustamillamme liiketoiminta-alueilla. Sopeuttamis-suunnitelmien tavoitteena on vahvistaa kilpailukykyämme ja mahdollistaa konsernin kannattava toiminta myös jatkossa”, sanoo A-Katsastus Groupin toimitusjohtaja Kari Kivikoski.  ”Alustavan suunnitelman mukaan kyseeseen saattaa tulla työtehtävien ja toimintamallien olennaiset muutokset, toimipisteverkoston lukumäärän muutokset, palvelujen keskittäminen tai mahdollinen työvoiman vähentäminen. Muuttuvat markkinat edellyttävät uusien toimintamallien nopeutettua käyttöönottoa yhtiössämme”, Kivikoski toteaa.

Neuvottelujen piiriin kuuluu noin 970 konsernin työntekijää. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet saattaisivat yhteen laskettuna koskea enimmillään 290 työntekijää.

Nyt käynnistyvät neuvottelut eivät koske A-Katsastus Oy:n hallinnollisissa tukitoimissa olevia henkilöitä, eikä A-Katsastus Group Oy:n, A-Test & Consulting Oy:n tai Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n henkilöstöä.