Sama käytäntö koko maahan: Metsähallitus yhtenäistää puutavarakuljetusten tienkäyttömaksut

Metsähallitus yhtenäistää puutavarakuljetusten tienkäyttömaksut metsäautoteillä lokakuun alusta alkaen.

Uusi käytäntö asettaa kaikki Metsähallituksen metsäteitä käyttävät puutavaran kuljettajat samaan asemaan. Käytäntö on koko Suomessa yhtenäinen ja perustuu kuljetettuun tai varastoituun puumäärään sekä ajokilometreihin.

Uudistuksen myötä mahdollisista muista korvauskäytännöistä ja tapauskohtaisista maksuista luovutaan. Aiemmin käytännöt ja maksujen tasot ovat vaihdelleet eri puolilla maata.

Puutavaran kuljetusmaksu tulee olemaan 15 senttiä kuljetettua puukuutiometriä ja ajettua kilometriä kohden. Myös aines- ja energiapuun varastoinnista metsäautotiellä peritään maksu, joka vaihtelee 25 sentistä 50 senttiin kuutiometriltä.

Maksuilla katetaan osaltaan laajan metsätieverkoston ylläpitoa: Metsähallituksella on 37 000 kilometriä omia metsäteitä. Metsähallituksen teiden käyttömahdollisuus luo hyvät edellytykset metsätalouden harjoittamiselle monille teitä hyödyntäville metsänomistajille.

Maksut eivät koske henkilöliikennettä ja esimerkiksi metsästäjille, marjastajille, kalastajille ja muille vastaaville käyttäjille kulku on edelleen maksutonta. Vuosi sitten tehdyn selvityksen perusteella 85 % valtion metsäteillä kulkijoista on virkistyskäyttäjiä.