Auto- ja liikennetoimittajat ry:n Maineteko 2015 liikennelääketieteen professori Timo Tervolle

Auto- ja liikennetoimittajat ry on myöntänyt Maineteko 2015 kunnianosoituksen liikennelääketieteen professori Timo Tervolle hänen ansioistaan liikennelääketieteen ja ajoterveyden esiin nostajana ja keskustelun herättäjänä.

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa liikennelääketieteen professori on väsymätön keskustelija, joka on nostanut ajoterveyden liikenneturvallisuustyön ytimeen. Hän on vaikuttanut monipuolisesti ja laajasti niin onnettomuustutkinnassa kuin opetustehtävissäkin. Timo Tervo ei pelkää tuoda tärkeänä pitämiään näkökulmia esiin ja herättää siksi myös kriittisiä kannanottoja.

– Toimittajille Tervolla on aina selkeitä kiteytyksiä ja tärkeitä näkökulmia juttujen pohjaksi. Hän ymmärtää median tarpeet ja pystyy siksi tuottamaan mediaa kiinnostavaa aineistoa joskus hyvinkin tutuista aiheista, mutta aina uudella kärjellä, tiivistää Auto- ja liikennetoimittajat ry:n puheenjohtaja Eila Parviainen.

Esimerkiksi yksipuolinen puhe pelkästä ylinopeudesta liikenneturvallisuuden vaarantajana, on ollut Tervolle aina kielenkannat irrottava aihe. Pitkä käytännön kokemus onnettomuustutkinnasta on osoittanut hänelle, että ylinopeutta tai edes liian suurta tilannenopeutta ei voi erottaa kuljettajan tilasta.

– Onnettomuudet johtuvat lähes poikkeuksetta monista yhdenaikaisesti vaikuttavista syistä. Kun uudet autot ovat yhä turvallisempia ja suojaavat paremmin kuljettajaa ja matkustajia, niin muiden syiden merkitys korostuu. Ajoterveyden merkitys tulee kasvamaan myös väestön ikääntymisen myötä ja siksi siitä huolehtimiseen ja sen seurantaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, Timo Tervo muistuttaa.