Autoalalla aiempaa valoisammat tulevaisuuden näkymät

traffic-car-vehicle-black

Autoalan Keskusliiton suhdannebarometri näyttää kuluvalle vuodelle aiempaa myönteisempää kehitystä. Barometrin perusteella autoalan pitkäaikainen taantuma on kääntymässä hienoiseen kasvuun. Autokauppa kääntyi taantumaan vuonna 2009 ja ensirekisteröinnit ovat olleet selvästi normaalitasoa alhaisemmat koko 2010-luvun. Pieni autojen myynti on heijastunut alan taloudelliseen tulokseen – autoliikkeiden tuloskehitys on ollut heikko ja sijoitetun pääoman tuoton mediaani vajosi alle kuuden prosentin vuosina 2013–2015.

Maaliskuun lopussa toteutetussa suhdannebarometrissa noin kaksi kolmasosaa autoliikkeistä arvioi, että suunta kääntyi parempaan viime vuonna. Noin 80 prosenttia autoliikkeistä arvioi, että myynti kasvaa kuluvana vuonna. Lähes kolmannes autoliikkeistä arvioi henkilöstönsä määrän kasvavan kuluvan vuoden aikana. Autojen maahantuonnin, myynnin, huollon ja korjauksen sekä vuokrauksen ja katsastustoiminnan kattava autoala työllistää Suomessa noin 29 000 henkilöä.

Autoilijan rahoituspalvelut monipuolistuvat

Autoliikkeiden arvioiden mukaan eniten autoalaa tulevina vuosina muokkaavat olemassa olevan asiakastiedon ja big datan tuomat mahdollisuudet sekä epävarmuus autoilun hinnoittelusta ja verotuksesta. Digitalisaatio muuttaa autokaupan hankintakanavia tulevina vuosina. Myös väestön ikääntyminen ja kotitalouskoon pieneneminen nähtiin tärkeänä muutostekijänä. Automarkkinaan vaikuttaa myös kiristyvät päästöjen vähentämistavoitteet, jotka lisäävät vähitellen hybridi- ja sähköautojen osuutta kannassa.

Autoliikkeet arvioivat autojen rahoituskanavien monimuotoistuvan lähivuosina. Osamaksukaupan ja leasingin osuuden on ennakoitu kasvavan selvästi niin uusien kuin käytettyjenkin autojen kaupassa.

Autoalan helmikuussa päivitetty ennuste uusien autojen myynnistä on kuluvalle vuodelle 120 000 henkilöautoa. Uusien autojen myynti kasvaisi tällöin maltillisesti, 0,8 prosentilla vuoteen 2016 verrattuna. Ennuste päivitetään seuraavan kerran toukokuussa.

AKL:n suhdannebarometri