Maaliskuun henkilöautorekisteröinnit hieman viime vuotta pienemmät

car-1375979322q1q

Maaliskuussa rekisteröitiin 11 202 uutta henkilöautoa, joka on 3,9 prosenttia viime vuotta vähemmän. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun ensirekisteröintien määrä on viime vuoden tasolla.

Uusien pakettiautojen kysyntä on edelleen selvässä kasvusuunnassa. Pakettiautoja rekisteröitiin maaliskuussa 1 525, kasvua viime vuoden maaliskuuhun nähden on 38,9 prosenttia. Alkuvuonna pakettiautoja on rekisteröity 29,7 prosenttia viime vuotta enemmän.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 311, joka on 22,9 prosenttia viime vuoden maaliskuuta enemmän. Eniten on kasvanut yli 16 tonnin kuorma-autojen kysyntä. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,0 prosenttia viime vuotta suuremmat.

Linja-autoja ensirekisteröitiin maaliskuussa 29. Linja-autoja on kaiken kaikkiaan tänä vuonna rekisteröity 106, mikä on 29,3 prosenttia viime vuotta enemmän.

Suomi on jäänyt muiden Pohjoismaiden ensirekisteröintikehityksestä

Muissa Pohjoismaissa uusien autojen kysyntä on selvästi Suomea suurempi. Ensirekisteröintien määrä kääntyi kaikissa Pohjoismaissa selvään kasvuun heti vuosien 2008–2009 matalasuhdanteen jälkeen. Suomessa talouden supistuminen ja autoveron kiristyminen vähensi uusien autojen kysyntää uudelleen vuosina 2012–2013. Ruotsissa autojen kysynnän kasvu on vuodesta 2013 ollut Pohjoismaiden nopeinta.  Norjassa kehitys on ollut Ruotsia ja Tanskaa maltillisempaa.

Asukasta kohti suhteutettuna ensirekisteröintien määrä on Suomessa selvästi muita Pohjoismaita alempi –ero korostuu vuoden 2008 jälkeisessä kehityksessä. Tanskassa ja Ruotsissa ensirekisteröitiin vuonna 2016 lähes 40 ja Norjassa noin 30 uutta henkilöautoa 1 000 asukasta kohti. Vastaava luku Suomessa oli noin 22, eli lähes puolet pienempi kuin Tanskassa ja Ruotsissa.

Hidas autokannan uudistuminen heijastuu myös autokannan ikään. Henkilöautokannan keski-ikä on Tanskassa 8,9 vuotta, Ruotsissa 10,0 vuotta ja Norjassa 10,6 vuotta. Suomessa liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä kasvoi viime vuonna 11,8 vuoteen.

Ruotsissa ja Tanskassa leasingautojen osuus ensirekisteröinneistä oli vuonna 2016 yli 40 prosenttia. Suomessa leasingautojen kysyntä on selvästi maltillisempaa, viime vuonna noin 16 prosenttia henkilöautoista ensirekisteröitiin meillä Trafin tilastojen mukaan leasing-käyttöön.