Autokaupan myynti kasvoi heinäkuussa 4,3 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi heinäkuussa 0,4 prosenttia vuoden 2014 heinäkuusta. Vähittäiskaupan kasvuun vaikutti tavaratalokaupan myynti, joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Päivittäistavarakaupassa sen sijaan myynti laski 2,2 prosenttia vuodentakaisesta. Autokaupassa myynti lisääntyi kaupan toimialoista eniten, kun kasvua kertyi 4,3 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan tukkukaupassa myynti supistui heinäkuussa 2,1 prosenttia vuodentakaisesta. Tukkukaupan heikko kehitys veti myös koko kaupan toimialan yhteenlasketun myynnin 0,5 prosentin laskuun.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, % (TOL 2008):

klv_2015_07_2015-09-15_tie_002_fi_001

Vähittäiskaupassa myynnin määrä kasvoi heinäkuussa 1,7 prosenttia ja autokaupassa 4,7 prosenttia vuoden 2014 heinäkuusta. Myös moottoriajoneuvojen ensirekisteröintejä oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 3,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 heinäkuussa. Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi puolestaan 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Näin ollen koko kaupan myynnin määrä oli heinäkuussa 1,6 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Kaikilla kaupan toimialoilla liikevaihto kehittyi heinäkuussa myynnin määrää heikommin, johtuen hintojen laskusta. Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla arvoindeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Koko kaupan myynti laski tammi-heinäkuussa 2,6 prosenttia vuodentakaisesta

Vähittäiskaupan myynti supistui tammi-heinäkuussa 0,9 prosenttia ja tukkukaupan myynti 4,1 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Autokaupassa puolestaan myynti pysyi vuoden 2014 tammi-heinäkuun tasolla. Koko kaupan toimialan myynti väheni 2,6 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Kaupan myynnin ja myynnin määrien vuosimuutokset on ilmoitettu kausitasoittamattomina. Varsinkin vähittäiskaupassa vuosimuutoksiin saattavat vaikuttaa arkimyyntipäivien lukumäärät. Vuoden 2015 heinäkuussa oli 27 arkimyyntipäivää eli saman verran kuin vuoden 2014 heinäkuussa. Arkimyyntipäivillä tarkoitetaan kalenterikuukauden arkipäiviä (maanantai-lauantai) arkipyhiä lukuun ottamatta.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus