Goodyearin valkoinen kirja paljastaa: sääntelyviranomaisten pitäisi ottaa entistä suurempi rooli tiekuljetusalan tulevaisuuden suunnan näyttämisessä

print_JFVKEVJoue

Goodyear julkaisi tänään valkoisen kirjansa ”Mobility of the Future: Smart Fleets and the Future of the Transport Industry” (Liikkuminen tulevaisuudessa: älykkäät kalustot ja kuljetusalan tulevaisuus) yhtiön Brysselissä järjestämässä kuljetusalan symposiumissa.

Raportin tärkein havainto on, että sääntelyviranomaiset voisivat vaikuttaa enemmän tiekuljetusalan tulevaisuuden suuntaan. Goodyearin valkoinen kirja sisältää uusia tutkimustuloksia ja tarjoaa EU:n ja kansallisille päätöksentekijöille toteutuskelpoisia suosituksia, kuten luoda selkeämpiä kannusteita polttoainetehokkaiden kalustojen perustamiseksi ja edistää EU:n rengasmerkintää tehokkaammin, jotta kalustojen potentiaali olisi helpompi maksimoida.

Goodyearin tutkimus osoittaa kalustopäälliköiden olevan sitä mieltä, että lainsäätäjillä on merkittävä rooli tiekuljetusalan tulevaisuuden suunnannäyttäjinä. 53 prosenttia kalustopäälliköistä kannattaa lisää kannusteita ympäristöystävällisille kalustoille ja 60 prosenttia kannattaa kannusteita polttoainetehokkaiden renkaiden ostamiselle. Yksi kymmenestä (11 %) kalustopäälliköstä mainitsee säännösten vaikutuksen yhtenä koko tiekuljetusalan kahdesta tärkeimmästä haasteesta. Lähes kolme neljästä (74 %) kalustopäälliköstä on sitä mieltä, että polttoaineverojen laskeminen vaikuttaisi myönteisesti tiekuljetusalaan, ja 72 prosenttia tukee investointeja tieverkostoon.

Muita tärkeitä havaintoja ”Mobility of the Future: Smart Fleets and the Future of the Transport Industry” -valkoisessa kirjassa olivat:

• Neljä kymmenestä (40 %) kalustopäälliköstä mainitsee polttoainekustannusten nousun suurimpana huolenaiheenaan
• lähes kaikki (92 %) kalustopäälliköt sanovat mittaavansa kalustojensa polttoaineenkulutusta keinona taistella polttoaineen hinnan nousua vastaan
• kaksi kolmannesta (66 %) kalustopäälliköistä, jotka käyttävät telematiikkaa, välittävät myös
asiaankuuluvaa tietoa kuljettajillee auttaakseen heitä parantamaan polttoainetehokkuuttaan
• ammattitaitoisten kuljettajien palkkaaminen ja pitäminen on myös tärkeimpiä kalustopäälliköiden huolenaiheita, sillä yksi neljäsosa (25 %) mainitsee tämän suurimpana tai toiseksi suurimpana
huolenaiheenaan.

”Tutkimuksemme osoittaa, että tiekuljetusala haluaa parantaa kestävyyttään entisestään. Se osoittaa selvästi, että kuljetusyritykset investoivat jo nyt polttoaineenkulutusta vähentäviin teknologioihin ja tarvitsevat lisää tukea EU:n ja kansallisilta sääntelyviranomaisilta. Valkoinen kirjamme sisältää toteutuskelpoisia suosituksia siitä, miten instituutiot voivat auttaa kuljetusalaa kohti kestävää tulevaisuutta”, sanoi Goodyearin kaupallisten renkaiden yksikön Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueen varajohtaja Michel Rzonzef.

Goodyear julkaisi valkoisen kirjansa Brysselissä järjestämänsä toisen kuljetusalan symposiumin yhteydessä, jonka painopisteenä oli tiekuljetusalan tulevaisuus. Symposiumin aikana keskusteltiin ratkaisuista, joilla voitaisiin parantaa kuljetusalan kestävyyttä sekä sääntelyn että ajoneuvoteknologian
kautta.

Suosituksia EU:n lainsäätäjille:

• kannusteet polttoainetehokkaille kalustoille
• EU:n rengasmerkinnän edistäminen 
• pakolliset rengaspaineen valvontajärjestelmät (TPMS) uusiin hyötyajoneuvoihin polttoainetehokkuuden parantamiseksi
• hyötyajoneuvojen painoihin ja mittoihin liittyvien sääntöjen uudistusten selkeys
• lisäohjeita suurten ajoneuvojen rajat ylittävään toimintaan
• lisää tukea uuden telematiikkateknologian hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla
esimerkiksi yhtenäistämällä telematiikkaa koskevat normit
• lisätukea sääntelyviranomaisilta tiekuljetusalalle ammattitaitoisten kuljettajien houkuttelemiseksi ja alalla pitämiseksi.

”Katsoimme alan tulevaisuuteen kuljetusyritysten silmin painottaen tehokkuuden luomista, innovointia ja keskustelua. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota analyysin sekä haasteista että ratkaisuista. Olen varma, että yhdessä voimme saavuttaa tehokkuuden, jota alalla tarvitaan. Goodyear on sitoutunut rooliinsa kuljetusalan kestävän tulevaisuuden edistämisessä”, Goodyearin Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueen toimitusjohtaja Darren Wells sanoi puheessaan.

Symposium kokosi yhteen Euroopan unionin laitosten ja kuljetusalan korkean tason edustajia sekä akateemikkoja, heidän joukossaan Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen osaston pääjohtaja João Aguiar Machado, keskustelemaan Goodyearin valkoisen kirjan havainnoista ja kuljetusalan
tulevaisuudesta.

Goodyearin Mobility of the Future -symposium oli toinen lajissaan. Symposiumissa painotettiin yhtiön jatkuvaa tukea kuljetusyrityksille, alalle ja sääntelyviranomaisille sekä sen jatkuvaa sitoutumista tärkeänä tekijänä kuljetusalalla.

Tietoja tutkimusmenetelmästä

Tutkimuksen toteutti Reputation Inc Goodyearin puolesta. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin eurooppalaisten kuljetusyritysten johtajien huolenaiheita. Tutkimus sisälsi 24 kysymystä. Se lähetettiin kuljetusyritysten johtajille yhdeksään eri maahan: Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Luxemburg, Puola, Ranska, Saksa ja Turkki. Yhteensä 576 kuljetusyrityksen johtajaa vastasi verkkokyselyyn. Kenttätyö toteutettiin huhtikuun ja kesäkuun 2014 välisenä aikana.