Helsingin seudun kauppakamari: Huolto- ja tavaraliikenne sallittava Helsingin keskustassa myös yöllä

Tavaroiden jakelun ja jätekuljetusten aiheuttamia kantakaupungin liikenneruuhkia helpotetaan huomattavasti, jos jakelu- ja huoltoliikenne sallitaan yöaikaan. Lisäksi ydinkeskustan huoltotunneli on otettava tehokkaampaan käyttöön.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan citylogistiikan toimenpideohjelmaa kantakaupungin liikenteen ruuhkautumisen ja muiden haittojen vähentämiseksi. Haasteet kasvavat tulevaisuudessa Helsinkiin suunnitellun asukas- ja työpaikkamäärän runsaan kasvun vuoksi.

”Kaikkein nopein, yksinkertaisin ja halvin keino helpottaa kantakaupungin logistiikkaongelmaa olisi sallia huolto- ja jakeluliikenne öisin tai vähintään pidentää sille määriteltyjä aikarajoja sekä aamuisin että iltaisin”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri .

Eräs syy öisen jätehuollon ja tavarankuljetusten kieltämiseen on asukkaiden vastustus.

”Samaan aikaan asukkaat vaativat monipuolisia ja parempia palveluja. Kantakaupungin asuinpaikakseen valinneen helsinkiläisen olisi siedettävä normaaliin kaupunkielämiseen liittyvää melua ympärillään”, Pasuri toivoo.

Keskustan elinvoima ja kilpailukyky turvattava

Osa toimenpideohjelmaluonnoksen ehdotuksista kiristäisi sääntelyä ja kasvattaisi yritysten kustannuksia.

“Vaarana on, että tehdään osaratkaisuja, joissa kaupungin taloudellista panostusta vaativia kehittämisideoita ei toteuteta, mutta sääntelyä kiristetään ja yritysten kustannuksia lisätään irrallaan kokonaisuudesta. Se ei ole hyväksi Helsingin keskustan elinvoimaisuudelle”, Pasuri muistuttaa.

Erittäin tärkeää on myös ydinkeskustan huoltotunnelin tehokkaampi käyttö, mikä helpottaisi maanpäällistä liikennettä. Olisikin syytä selvittää huoltotunnelin käytön esteet ja ryhdyttävä poistamaan niitä. Myös muuta liikennettä pitäisi siirtäämaan alle.

”Keskustatunnelin rakentaminen parantaisi katuverkon liikenteen sujuvuutta ja citylogistiikan toimivuutta, lisäisi pysäköintilaitosten hyödyntämistä ja vapauttaisi katuja kävelyn tarpeisiin. Samalla parannettaisiin ydinkeskustan saavutettavuutta ja viihtyisyyttä”, Tiina Pasuri sanoo.