HSL sitoutuu kestävään kehitykseen – sähköbussien osuus kasvaa

kestava_kehitys_0

Kestävän kehityksen viikon (30.5.–5.6.) kunniaksi HSL antoi tiistaina Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. HSL sitoutuu vähentämään joukkoliikenteen päästöjä edistämällä sähköbussien käyttöönottoa.

HSL hankkii itselleen tänä vuonna 12 suomalaista sähköbussia osana ePeli-pilottihanketta. Tarkoituksena on muun muassa tutustuttaa liikennöitsijöitä sähköbusseihin ja samalla testata uusia informaatiojärjestelmiä.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä sähköbussien määrää Helsingin seudun liikenteessä merkittävästi. HSL:n strategian mukaisesti sähköbussien osuus HSL-alueen bussiliikenteestä olisi vuonna 2025 peräti 30 prosenttia.

HSL:n antama toimenpidesitoumus on osa Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta, joka edistää kestävän kehityksen toteutumista Suomessa. Toimenpidesitoumuksia voivat antaa kaikki yhteiskunnan toimijat, myös yksityishenkilöt, osoitteessa www.sitoumus2050.fi.